Logo stadsbladbreda.nl


Congres ‘Begijnenbeweging gisteren en vandaag’

Op 22 maart 2017 werd gevierd dat het Begijnhof Breda precies op die dag 750 jaar geleden is ontstaan. Als oprichtingsdatum van het Begijnhof wordt immers aangehouden 22 maart 1267 aangezien op die dag de heer van Breda aan de begijnengemeenschap in zijn stad gronden schonk voor inrichting van een begijnhof met eigen kerk en kerkhof. Deze instelling is steeds door begijnen bestuurd totdat de laatste meesteres en pastoor in 1967 personen van buiten de begijnengemeenschap in het bestuur benoemden. Het Begijnhof Breda heeft haar activiteiten ook in moeilijke tijden steeds kunnen voortzetten omdat deze kerkelijke instelling sinds 1531 onder persoonlijke bescherming staat van de familie van Oranje-Nassau. De laatste Nederlandse begijn, juffrouw Frijters, overleed op Goede Vrijdag, 13 april 1990 in Breda. Hiermee kwam weliswaar een einde aan (tenminste) 723 jaar begijnenleven in Breda maar de in de middeleeuwen ontstane instelling ‘Begijnhof Breda’ bleef onder eigen bestuur en met behoud van haar bezittingen voortbestaan tot op de huidige dag. Het jubileum van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof wordt in 2017 met vele activiteiten gevierd.

In het kader van bovengenoemd jubileum wordt op 23 augustus 2017 een internationaal wetenschappelijk congres gehouden onder de titel: ‘Begijnenbeweging gisteren en vandaag’. In de ochtend richt de aandacht zich op de historische begijnenbeweging in Europa en meer in het bijzonder in de Nederlanden. In de middag staat centraal het fenomeen van de thans opnieuw ontstane begijnhoven in Duitsland, België, Frankrijk en Italië. Het betreft hier lezingen met een wetenschappelijke inhoud die deels ook gehouden zullen worden in de Franse en Duitse taal met simultaanvertaling in het Nederlands.

Het programma is als volgt:

9.30 uur                 Ontvangst met koffie/thee in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83bis

10.30 uur                 Welkomstwoord en inleiding over het Bredase Begijnhof door de voorzitter, mr. drs. E.C.M. Wagemakers

10.45 – 11.30 uur        De historische begijnenbeweging in Europa en in de Nederlanden door prof. W. Simons (Dartmouth College, New Hampshire, VSA)

11.30 – 11.45 uur        Pauze

11.45 – 12.15 uur        Geïnspireerde en inspirerende vrouwen. Uit de vita van Juliana van Cornillon en de begijnenbrief van Geert Grote, dr. C.M.A. Caspers (Titus Brandsma Instituut Nijmegen)

12.15 – 13. 45 uur        Lunch

13.45 – 14.15 uur        Nieuwe initiatieven in Italië door mevrouw S. Panciera met medewerking van mevrouw M. Bugada (Sororoità - Mantova) en mevrouw T. Silvestri (Le nuove beghine - Roma)

14.30 – 15.00 uur        Nieuwe initiatieven in België door zr. M. Goffoel (Begijnhof Brussel) en mevrouw R. Fenedael (Petit béguinage de Lauzelle of Louvain-la Neuve)

15.15 – 16.00 uur        Het ‘Dachverband der beginen’ in Duitsland door begijn B. Lieb

16.00 – 16.30 uur        Discussie met forumleden en afsluitende overwegingen door de dagvoorzitter, prof. A. Martens

16.30 uur                 Afsluitende borrel en uitreiking van de congresbundel waarin de referaten van de verschillende sprekers zijn opgenomen.

Voor dit congres is een aantal personen uitgenodigd.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het

secretariaat van het Begijnhof

congres@begijnhofbreda.nl) en ontvangen een

uitnodiging zolang er ruimte voor beschikbaar is. Er

zijn voor bezoekers geen kosten verbonden aan dit

congres.

Reageer als eerste

Lees ook

Meer berichten