Logo stadsbladbreda.nl


Fotowedstrijd Humanistisch Verbond

De Werkgroep West-Brabant van het Humanistisch Verbond heeft een fotowedstrijd uitgeschreven rond het thema: 'Zelf Denken Samen Leven'. ,,Rond dit thema willen wij graag een hoeveelheid beeldmateriaal verzamelen in de vorm van foto's. Wij willen je vragen om één of meer, maximaal 3 per inzender, foto's die voor jou de kern van 'zelf denken, samen leven' weergeven, te maken en te mailen aan: west-brabant@regio.humanistischverbond.nl.''

Een toelichting op het thema.

ZELF

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. We moeten die verantwoordelijkheid durven nemen voor onszelf, anderen en de omgeving. Individuele vrijheid, zelf beschikking, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling zijn kernbegrippen hierbij.

DENKEN

Een eigen mening vormen. Het is belangrijk kritisch na te denken en vragen te stellen over het eigen leven, de samenleving, de cultuur. Denken over waarden en grenzen en op grond daarvan zinvolle keuzes maken.

SAMEN

Mensen leven met elkaar, inspireren elkaar, beïnvloeden elkaar en zorgen voor elkaar. Zonder zelf geen samen, zonder samen geen zelf.

LEVEN

We richten zich op het leven hier en nu. Het is essentieel dat mensen de regie hebben over hun leven. De kwaliteit van het leven staat voorop. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Voorwaarden voor deelname:

Iedereenkan deelnemen, zowel leden als niet leden De foto('s) moeten voor 10 november 2017 digitaal zijn ingeleverd, uitsluitend via bovengenoemd mailadres (moet JPG zijn, maximaal 8 MB, en je achternaam erin). Je moet zelf de maker van de foto zijn. Na inlevering zijn de foto's voor het HV vrij beschikbaar voor publicatie e.d. Denk aan gebruik in nieuwsbrief, mogelijk een fototentoonstelling of kalender, alles in het kader van het HV. Uiteraard onder vermelding van de naam van de fotograaf. De presentatie van de foto's en bekendmaking van de winnaars van deze wedstrijd zijn op 15 december 2017. Als hoofdprijs is er een prijs van 250 euro beschikbaar! ,,Neemt u deze uitdaging aan en verrast u het Humanistisch Verbond?''

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox