Logo stadsbladbreda.nl


Het spel van het Sacrament van Niervaert

Breda,- In Stedelijk Museum Breda vindt op vrijdag 13 oktober 2017 om 16.00 uur de presentatie plaats van het boek Het spel van het Sacrament van Niervaert. Een laat-middeleeuws toneelstuk over een wonderbaarlijke hostie, geschreven door Jan Smeken.

Omstreeks het jaar 1500 schreef de Brusselse stadsdichter en rederijker Jan Smeken een toneelstuk over de geschiedenis van de hostie van Niervaert, de bekende mirakelhostie die in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda door duizenden pelgrims werd bezocht. Een vroeg zestiende-eeuws afschrift van de integrale tekst van dat toneelstuk is bewaard gebleven in een verzamelhandschrift in het Bredase Stadsarchief.

Merkwaardig genoeg heeft dit handschrift gedurende vijf eeuwen (godsdienst)oorlogen en oproer overleefd. Het spel van het Sacrament van Niervaert is het oudst bewaard gebleven mirakelspel in het Nederlands taalgebied. De kwaliteit ervan is lange tijd onderschat, maar huidige wetenschappers achten het vergelijkbaar met de veel bekendere stukken Elckerlyc en Marieke van Nimwegen.

Op verzoek van het Gilde van het Sacrament van Niervaert in Breda hebben de letterkundigen dr. Willem Kuiper en dr. Ludo Jongen de tekst van dit toneelstuk vertaald in modern Nederlands. Willem Kuiper heeft hieraan tevens een kritische editie toegevoegd. Door de inzet van deze wetenschappers is de inhoud van het stuk nu toegankelijk voor een veel groter en ook jonger publiek. Het Gilde heeft deze teksten in boekvorm uitgegeven.

In het boek staan in twee kolommen naast elkaar de nieuwe, kritische editie van de Middelnederlandse tekst en de vertaling in modern Nederlands. Het toneelstuk is om verschillende redenen bijzonder en leest prettig omdat Jan Smeken de statige tekst heeft verlevendigd met duivelscènes. Deze dramatische en ironische passages zorgen tegelijkertijd voor humor in het stuk. Het toneelstuk is voor Nederland van bijzondere waarde omdat vroege leden van de familie Van Nassau, zoals Jan IV van Nassau en zijn echtgenote Maria van Loon, er in voorkomen.

De boekpresentatie bestaat uit twee delen. Na een kort woord van welkom in het auditorium van Stedelijk Museum spreekt auteur Ludo Jongen over De wonderbaarlijke bronnen van Het Spel van het Sacrament van Niervaert waarna exemplaren van het boek worden aangeboden aan onder andere prof. dr. A. Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan de Universiteit Tilburg. Vervolgens verplaatst het gezelschap zich naar het Begijnhof waar de heer Y. Alkema, teamleider Stadsarchief Breda, een toelichting geeft op de historische waarde van bovengenoemd verzamelhandschrift dat voor deze gelegenheid in een vitrinekast in de Begijnenzaal wordt tentoongesteld. Tenslotte wordt de presentatie afgesloten met een borrel. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@niervaertgilde.nl Na ontvangst van een bevestigende e-mail bent u verzekerd van een gereserveerde stoel.

Het boek Het Sacrament van Niervaert. Een laat-middeleeuws toneelstuk over een wonderbaarlijke hostie, geschreven door Jan Smeken (ISBN-nummer: 978-90-827395-0-3) telt 84 pagina’s kleurendruk met afbeeldingen van het Niervaert-retabel en een harde kaft. Het boek kost € 20,- en is te koop in de Vrije Boekhandel, de winkel van het Stedelijk Museum en bij Van Kemenade en Hollaers.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox