Meer meldingen vuurwerk overlast

Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn afgelopen jaarwisseling iets meer dan 554 vuurwerkklachten binnengekomen uit Breda. In totaal kwamen er zo'n 53.000 klachten bij het meldpunt binnen. Het meldpunt opende op Eerste Kerstdag en sloot woensdag 3 januari om 13:00 uur.

De meeste klachten die binnen zijn gekomen gaan over geluidsoverlast door harde knallen en vuurwerk dat buiten de toegestane tijden is afgestoken. Een klein deel van de meldingen gaat over schade door vuurwerk en gevaarlijke situaties op straat.

Het aantal klachten ligt 10 procent hoger dan een jaar geleden, toen er zo'n 500 klachten binnen kwamen. De belangrijkste oorzaak van de extra overlast is dat de vuurwerkverkoop een dag eerder is gestart. ,,Vanaf het moment dat de verkoop begon, nam het aantal vuurwerkklachten aanzienlijk toe", zegt GroenLinks-raadslid Jos Koniuszek. ,,Dat is een trend die we elk jaar zien." De verkoop ging vorige week vier in plaats van drie dagen voor Oud en Nieuw van start, omdat Oudejaarsdag op een zondag viel.

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie uit Breda. GroenLinks Breda ziet graag een centrale vuurwerkshow en vuurwerkvrije zones in Breda. Ook landelijk is er steeds meer weerstand tegen het afsteken van vuurwerk. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van consumentenvuurwerk.

Meer berichten