Foto: Marcel de Visser

Stichting Vitaal Breda wil inwoners van Breda gezondere keuzes laten maken

Bredanaars houden van hun stad. En terecht! Breda is een stad van kwaliteit. Goed om te leven en te werken, in een groene en historische omgeving en aantrekkelijk, vanwege de ligging. Breda is een plek waar mensen elkaar ‘ontmoeten en inspireren’. De stad die mooie dingen met elkaar verbindt en de stad is van de mensen, zij maken de stad. Breda brengt het samen, dat is de kracht van Breda.

Breda wil ook een vitale stad zijn met vitale burgers. Een stad waar je gezond en met plezier opgroeit, woont, werkt, sport en oud wordt. Een dynamische, bourgondische stad waar talentontwikkeling, initiatief en ondernemen belangrijk zijn voor iedereen, op elke leeftijd. Waar mensen omkijken naar elkaar. Een stad waar in de wijken initiatieven samen komen, welke een bijdrage leveren aan de gezondheid en leefstijl van inwoners


Gezondheid
Gezond zijn is zo vanzelfsprekend dat je er nauwelijks bij stilstaat. Tot het moment dat er iets hapert aan je gezondheid. Dan besef je wat gezondheid voor je betekent en dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Gezondheid is niet alleen belangrijk voor inwoners maar ook voor de stad. Gezonde burgers vormen de ruggengraat van een vitale, veerkrachtige en economisch goed presterende stad. We zijn goed op weg. De levensverwachting neemt toe. Maar, de verschillen in hoe Bredanaars hun gezondheid ervaren zijn groot tussen de wijken.


Gedrag
Veel gedrag is gewoontegedrag en minder bewust dan we denken. Meer voorlichting over gezond leven is nuttig, zeker bij kennisachterstand, maar lang niet altijd de oplossing. Plezier, aansluiten bij wat mensen in beweging zet en aanpassingen in de omgeving, die de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk maken, hebben vaak een groter bereik en zijn minder kostenintensief. Veel van de interventies op gezond leven zijn wel effectief, maar bereiken te weinig mensen of zijn te kostenintensief om regulier in te zetten. We willen daarom vooral interventies ontwikkelen die mensen net dat duwtje in de goede richting kunnen geven -zogenaamde nudges- en belemmeringen wegnemen. De interventies grijpen direct aan op het gedrag van mensen.

Waarom?

Er zijn 4 maatschappelijke ontwikkelingen die investeren in mentaal en fysiek fitte burgers noodzakelijk maken:

1. De Nederlandse beroepsbevolking zit - gemiddeld 8,7 uur per dag.

-        Langdurig zitten is een risico voor vroegtijdig overlijden en geassocieerd met een hogere kans op de ontwikkeling van diabetes type II en hart- en vaatziekten (bron: TNO).

-        Zitten wordt daarnaast in verband gebracht met een grotere kans op burn-out, depressie, dementie en verschillende vormen van kanker.

2. De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst - in 2030 is 30% van de beroepsbevolking tussen 55 en 64 jaar.

-        Gezondheid is de belangrijkste reden voor deze groep om vroegtijdig de arbeidsmarkt te verlaten (bron: EU-OSHA).

De kosten voor het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt en langdurend verzuim stijgen

3 De Nederlandse beroepsbevolking strest - 36% van het arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door mentale klachten.

Het welbevinden op de werkvloer neemt af Het gaat om 7.555.000 verzuimdagen per jaar. Een medewerker met burn-out verzuimt gemiddeld 242 dagen (bron:TNO).

4 De Nederlandse beroepsbevolking heeft overgewicht - We worden steeds zwaarder; in 2040 heeft 62 procent ( 9,1 miljoen) van de volwassen Nederlanders overgewicht. Over het algemeen geldt dat het risico op gezondheidsproblemen bij mensen met overgewicht toeneemt bij een stijgend BMI. (bron: ministerie VWS)

Samenwerken aan een gezonde en vitale stad
Vitaal Breda wil een praktische bijdrage leveren aan gezonde en vitale burgers in Breda. Wij zien gerichte programma’s op het gebied van gedragsverandering als basis om mensen bewust te maken van hun eigen gedrag en leefstijl.
Het leveren van een bijdrage aan de stad Breda is verweven in het DNA van Vitaal Breda. Het Vitaliteitsmodel staat hierin centraal; Iedere investering moet naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst voor de stad opleveren. We doen dit samen met bedrijven, lokale- en landelijke partners.

Meer informatie

Vitaal Breda heeft diverse programma’s, welke gericht zijn op een gezonde en vitale samenleving. Wij gaan graag in gesprek met bedrijven, inwoners en aanbieders in de stad.

www.vitaalbreda.com
info@vitaalbreda.com

Meer berichten