Algemene Ledenvergadering Heemkundekring Teterings Erfdeel

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, deze is op dinsdag 16 januari 2018 om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Web aan het Zuringveld 1 in Teteringen. Gezien de besluitvorming bij enkele agendapunten is uw aanwezigheid bij deze vergadering van wezenlijk belang.

Na de pauze volgt er een interessante lezing met bijbehorend beeldmateriaal over de jacht in Nederland. De lezing zal worden gepresenteerd door Teteringenaar Timo Schipperen, in het dagelijks leven Security Officer bij het Amphia Ziekenhuis en zelf ervaren jager.

Een korte samenvatting:

,,Er wordt inzicht gegeven in wat er allemaal komt kijken bij het jagen voordat er daadwerkelijk een schot wordt gelost. Wie is die jager en wat betekent hij voor het Nederlandse landschap en de dieren die daarin leven en wat brengt hem ertoe om te gaan jagen. Voordat een jager kan gaan denken om te gaan jagen moet er eerst nog veel kennis vergaard worden. Het draait namelijk om de juiste balans in het jachtveld, teveel afschot is niet verantwoord en zorgt niet voor een juiste balans. Daarom praten jagers steeds vaker over beheren in plaats van jagen. De presentator gaat verder in op de wildsoorten waarop in Nederland wordt gejaagd, het begrip schadelijk wild en de andere faunasoorten. Ter afsluiting wordt nog een specifiek beeld gegeven over de vossen en de vossenjacht.'' Aldus de organisatie.

Meer berichten