In april 1981 werd op het Stationsplein in Breda deze destijds nieuwe BBA-streekbus richting Bergen op Zoom gefotografeerd door Jan Vrijs.
In april 1981 werd op het Stationsplein in Breda deze destijds nieuwe BBA-streekbus richting Bergen op Zoom gefotografeerd door Jan Vrijs. (Foto: Jan Vrijs)

17 januari in de Koffiemolen gratis lezing over geschiedenis van BBA

BREDA - Op woensdagavond 17 presenteert Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau om halfacht in grand-café de Koffiemolen aan het Pels Rijckenpark 'n voor iedereen gratis toegankelijke lezing van Jan Vrijs over de geschiedenis van 't openbaar vervoer in de regio en met name de BBB.

Tot 1934 waren in onze provincie 6 tramwegmaatschappijen actief. Ze hadden 'n gemeenschappelijk tramwegnet met 'n spoorbreedte van 1067 mm en een lengte van circa 360 km dat door de gehele provincie Noord-Brabant lag. Bovendien had dit net een aansluiting op de 'Rotterdamsche Tramweg Maatschappij', de RTM-lijn in Steenbergen, en 5 aansluitingen met 't Belgische tramnet.

De eerste lijn (Breda-Oosterhout) van de 'Zuider Stroomtram Maatschappij' werd geopend in 1880. Tot aan de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde het tramverkeer in onze provincie zich voorspoedig, daarna ging het - door de oorlog en de nasleep daarvan en vanaf 1920 door de opkomst van 't wegverkeer dat veel vervoer naar zich toe trok - bergafwaarts. De trammaatschappijen leden verlies, maar kregen financiële ondersteuning van de Rijksoverheid: de kolensubsidies. Om de wildgroei van autobussen te beteugelen kwam er in 1926 'n vergunningstelsel. Tegelijkertijd bouwde het Rijk de kolensubsidies af. Bovendien werden de trammaatschappijen gestimuleerd tot samenwerking en fusie. In 1934 leidde dit tot de oprichting van de N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten: BBA. Alleen de goederentram bleef nog rijden. Maar ook dit bleek niet rendabel, zodat in 1939 de laatste BBA-tram van de rails werd gehaald. Het personen- en vrachtvervoer ontwikkelde zich voorspoedig en de BBA nam ook concurrerende busbedrijven over, zodat een aaneengesloten (vervoers)gebied ontstond. Door schaarste aan brandstof en onderdelen voor het wagenpark stagneerde de ontwikkeling tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar na de oorlog kon men weer flink investeren. Vanaf 1946 ging de BBA ook stadsdiensten exploiteren en in 1949 werd de BraBenA opgericht voor het tourvervoer. Door de toegenomen welvaart in de jaren '60 nam het aantal busreizigers echter af en moest men het vrachtwagenbedrijf in 1967/68 afstoten omdat men niet kon concurreren met de particuliere bedrijven. Ook BraBenA moest in 1969 stoppen vanwege concurrentie van de luchtvaart. In de jaren '70 was het busbedrijf niet meer rendabel en moesten het Rijk en de gemeenten bijspringen. In 2001 werd het verkocht aan de Connex-groep en eindigt het BBA-verhaal.

Meer berichten