Zaterdag 17 februari 2e Laurentiuslezing

Op zaterdag 17 februari zal om 15.00 de 2e Laurentiuslezing gehouden worden in de middeleeuwse protestantse Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan. Als spreker is prof. dr. Paul J.M. van Tongeren uitgenodigd.

Paul van Tongeren was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit, buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit van Leuven en is als associate researcher nog verbonden aan de Universiteit van Pretoria. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis.

De spreker is winnaar van de Socrates Wisselbeker in 2013 vanwege het ‘meest prikkelende en oorspronkelijk Nederlandse filosofieboek’: “Leven is een kunst.”

“Leven is een kunst,” is tevens de titel van de lezing. In de hedendaagse ethiek spelen begrippen als ‘autonomie’, ‘authenticiteit’, ‘eigen verantwoordelijkheid’, enz. een heel belangrijke rol. Waar komen die vandaan? In de lezing zullen twee vormen van ethiek, deugden-ethiek en levenskunst-filosofie met elkaar worden vergeleken om een antwoord te vinden op die vraag. Dat antwoord zal leiden tot een uitwerking van een van de merkwaardigste vermogens waarover de mens beschikt: de vrije wil. Er zal bovendien een verband met Laurentius gelegd worden.

De toegangsprijs voor de lezing bedraagt € 10,00 p.p., inclusief een consumptie na afloop in gemeenschapshuis Mariëndal naast de kerk. Voor Vrienden van de Protestantse Laurentiuskerk is de toegang gratis.

Voorverkoopadressen van toegangskaarten:
* Boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg 52-54
* de Vrije Boekhandel aan de Veemarktstraat 40
* de VVV kantoren op de Grote Markt en in de Willemstraat.
Tevens zijn kaartjes, zolang de voorraad strekt, ook vóór de lezing in de kerk verkrijgbaar.

De opbrengst van de lezing komt ten goede aan de Vriendenstichting van het kerkgebouw. Deze stichting beijvert zich in om middelen bijeen te brengen om dit prachtige historisch erfgoed van Ginneken voor de volgende generaties te onderhouden en te bewaren. Daartoe organiseert zij door het jaar heen lezingen, concerten en exposities in en rond het kerkgebouw. Tevens wordt beoogd om deze middeleeuwse intieme kerk midden in de gemeenschap te plaatsen en te behouden als spiritueel en cultureel ontmoetingspunt.

Meer berichten