dit is een foto uit de jaren ‘50, van de Hero Tinpackers, het huisorkest van N.V. Hero Conserven Breda. FOTO: COLLECTIE JACK VAN ELEWOUT
dit is een foto uit de jaren ‘50, van de Hero Tinpackers, het huisorkest van N.V. Hero Conserven Breda. FOTO: COLLECTIE JACK VAN ELEWOUT

Gratis muziek-lezing: 'Na gedane arbeid is het goed feesten'

BREDA - Na de ontmanteling van de vestingwerken zo rond 1870 kon Breda uitbreiden en maakte de stad een inhaalslag op industrieel gebied. Op de vrijgekomen (vesting)gronden vestigden zich diverse bedrijven en kon een bedrijf als Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb, die gevestigd was in de binnenstad van Breda, expanderen. Ook bedrijven als Wittouck, Kwatta, Etna, De Drie Hoefijzers, H.K.I., Molenschot en Hero stonden aan het begin van de Bredase industriële revolutie die aanvankelijk veel arbeidsplaatsen voor de Bredase bevolking opleverde. Voor de ontspanning van die werknemers, zoals jubilea, bedrijfsfeesten en de nieuwjaarsbijeenkomsten, ontstond vanuit het personeel de vraag naar muzikale omlijsting. Vaak waren het de werknemers zelf die het initiatief namen en samen dan 'n clubje begonnen. Als garnizoensstad bood Breda ook onderdak aan het Zesde Regiment Infanterie. Dit waren beroepsmusici die altijd beschikbaar waren en zij zorgden voor de muzikale sturing van de amateurensembles, -koren en -harmonieën.

De diverse Bredase bedrijven ontwikkelden zich in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw als algeheel verzorger van hun werknemers en dat uitte zich onder meer in voorzieningen voor de opvang van kinderen en in bedrijfs- en personeelsverenigingen. Deze bedrijven deden hun uiterste best om in het vrijetijdsvermaak te voorzien, zowel op sportief als cultureel gebied. Bijna alle grote bedrijven hadden na de Tweede Wereldoorlog een toneelvereniging, een dames en/of herenkoor en ook een amusementsorkest. Hierbij spande Etna de kroon. Zij hadden in 1958 liefst twaalf personeelsclubs. Van de meeste muziek- ensembles zijn geen geluidsopnames gemaakt omdat de techniek indertijd nog niet of nauwelijks voorhanden was. Onder de titel: 'Na gedane arbeid is het goed feesten', presenteert de Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau op woensdag 21 februari om half- acht 's avonds in grand-café de Koffiemolen aan het Pels Rijckenpark 1 een gratis lezing over Bredase bedrijfsorkesten, -koren en -ensembles. De lezing wordt verzorgd door Jack van Elewout, met aan de piano Ans Heemskerk. Musicus Van Elewout is 'n bekend Breda-muziekverzamelaar. Hij is auteur van de driedelige serie 'Bredase muziekschets van de 20e eeuw'. Naast de bedrijfsorkesten bespreekt hij ook orkesten van gemeentelijke instellingen, de vakbond K.A.J., muzikale initiatieven rond instellingen als de ABN en commercials van Bredase bedrijven of door Bredase artiesten.

Meer berichten