Europarlementariër Lambert van Nistelrooij
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (Foto: Europees Parlement)

De kandidaat staat voor u

,,U kiest op 21 maart uw gemeenteraad. De kandidaten lopen zich al warm. U kiest eens per vier jaar de kandidaat van uw voorkeur, op basis van zijn/haar persoonlijke kwaliteiten en verkiezingsprogramma. Want de gemeenteraad gaat over zaken dicht bij huis. Het door u gekozen raadslid steekt daar veel tijd in tegen een relatief lage vergoeding. Zonder idealisme en de bereidheid iets voor de gemeenschap te willen doen komt hij/zij er niet. Aan de andere kant heb ik persoonlijk mogen ervaren, dat het leerzaam is om voor de belangen van mensen op te komen. Ik roep u dan ook op te gaan stemmen op uw kandidaat.

De gemeenteraad heeft een unieke positie. In het oude Griekenland kwamen de burgers zelf naar het centrum van hun stad om te debatteren en besluiten te nemen. De rechtstreekse democratie, waarin iedere burger één stem had. Nu kiezen we een gemeenteraad, maar daarmee is het karakter van die verkiezingen niet echt anders. Via de persoon die uw stem krijgt, heeft u nog steeds invloed op de te nemen besluiten.

Binnen Europa hebben onze gemeenten fors meer taken dan is veel andere landen. Bovendien zijn die taken voor elke gemeente, groot of klein, gelijk. Kleine gemeenten zoeken daarom samenwerking in hun regio. Ook kennen we geen gekozen burgemeester. Deze wordt benoemd door de koning, na een voordracht van de gemeenteraad. Als onafhankelijk voorzitter van die gemeenteraad heeft de burgemeester specifieke taken, zoals de zorg voor orde en veiligheid en het handhaven van de wet.

Op 21 maart zijn het de kandidaten, waar het om draait. Zij geven aan waar zij voor staan: zij geven kleur en stem aan de verkiezingsprogramma’s. Daarna gaan ze aan de slag om hun kiezers te vertegenwoordigen. Het invullen van een raadszetel vraagt veel tijd. Raadsvergaderingen, commissiebijeenkomsten, leeswerk en overleg in de eigen fractie en met burgers vreten tijd. Hoewel er wethouders worden benoemd om besluiten voor te bereiden en uit te voeren, is en blijft de gemeenteraad het hoogste orgaan. Zij is verantwoordelijk voor steeds meer taken binnen een sluitende begroting. Taken die essentieel zijn voor het leven van alle dag, zoals ouderenzorg, jeugdzorg, milieu, veiligheid, sport en cultuur. U bepaalt met uw stem, welke kandidaat de komende vier jaar voor u aan de gang gaat'', aldus Lambert van Nistelrooij.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden