Kerkepad Bavel
Kerkepad Bavel (Foto: John)

Is de stortplaats de Bavelse Berg verhuisd??

Wonen in het idyllische dorp Bavel en wel aan het kerkepad langs de Groene Long in het prachtige stukje natuur, is voor de bewoners van eminent belang om dit te koesteren.

,,Jammer dat de gemeente Breda het nodig vond ondanks de bezwaren om op dit mooie stukje natuur niet een maar twee ondergrondse afval containers te plaatsen. Met regelmaat is er een defect waardoor er afval zakken naast de containers worden gezet. Niet alleen is het zeer onsierlijk om deze puinhoop te aanschouwen, maar het lokt veel ongedierte naar deze afvalberg. Met name deze locatie met de talrijke bebossing, veel groen en waterloopjes is dit een ideale vrijplaats voor het ongedierte. Door dat vermoedelijk katten de zakken aanvreten is de komst van ratten een kwestie van tijd. Zeer droevig dat deze gemeente, die pretendeert natuur en Milieu de hoogste prioriteit te geven, dit mooi stukje “groene long” toch even vergeten te zijn.''

Meer berichten

Shopbox