Wethouder Paul de Beer overhandigde op 28 februari het certificaat aan de bestuurder van Revant, Albert-Jan Mante (rechts op de foto).
Wethouder Paul de Beer overhandigde op 28 februari het certificaat aan de bestuurder van Revant, Albert-Jan Mante (rechts op de foto).

Revant ontvangt certificaat 'Brons' van de 'Milieuthermometer Zorg'!

BREDA - Revant ontving op 28 februari het certificaat 'Brons' van de 'Milieuthermometer Zorg' van wethouder Paul de Beer. De Milieuthermometer is een handzaam instrument van het Milieuplatform Zorg waarmee de zorginstellingen zichtbaar kunnen maken welke duurzame maatregelen ze genomen hebben. Revant, 'n expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie, neemt deel aan de 'Green Deal Zorginstellingen' in Breda. Wethouder Paul de Beer: ,,Breda wil in 2044 CO2-neutraal zijn. Dat kan de gemeente niet alleen, daar zijn bedrijven, bewoners en ook andere organisaties in de stad bij nodig. Het is goed om te zien dat ook zorginstellingen hun verantwoordelijkheid nemen in die opgave. Revant is in 2017 als tiende zorginstelling aangesloten bij de Green Deal en heeft nu als tweede het certificaat behaald met duurzame maatregelen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Een duurzame bedrijfsvoering is niet alleen goed voor het milieu maar drukt ook op termijn de exploitatiekosten. En minder kosten betekent meer geld voor de zorg zelf. Ik feliciteer Revant van harte met dit resultaat en hoop dat ze doorgaan voor zilver en goud!". De mileuthermometer kun je zien als een mooi instrument voor zelfcontrole. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Revant, Albert-Jan Mante: ,,Hiermee laten we zien dat we het als organisatie belangrijk vinden om aandacht te geven aan de impact die we hebben op onze leefomgeving. Met het treffen van allerlei duurzame maatregelen werken we aan 'n schoner milieu, volgens de Milieuthermometer Zorg. We zijn heel trots dat we begin 2018 het niveau Brons hebben behaald." Revant heeft gekeken waar er verbetering mogelijk was en waar al werd voldaan aan de richtlijnen. Op grond daarvan is een aantal maatregelen doorgevoerd. Zo is er 'n milieu-coördinator aangesteld die nu de Milieuthermometer Zorg volgt en zorgt voor beleid en kennis binnen de organisatie. Er is 'n afvalplan uitgerold. Organisch afval wordt apart ingezameld en er zijn ook 'afvalpleinen' opgesteld om afval meer en beter te scheiden. Alle dagelijkse schoonmaakproducten zijn door milieuvriendelijker schoonmaakproducten vervangen, het proces rond de was van linnengoed en kleding is aangepast op de milieu-eisen en met zonneboilers wordt warm water opgewekt. Ook wordt de verlichting stapsgewijs vervangen, waarmee de energierekening structureel omlaag gaat, en met de Green Deal is er meer aandacht voor energiebesparing en waardoor het verbruik nog verder dalen. Sinds november 2015 hebben 10 zorginstellingen en een ziekenhuis in Breda de Green Deal: 'Op weg naar duurzame zorg' getekend. Hiermee beloofden zij in drie jaar alle locaties in Breda voor het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg te certificeren.

Meer berichten

Shopbox