FOTO: JOB STRIBOS
FOTO: JOB STRIBOS (Foto: Job Stribos)

Toekomst van de kunst en cultuur in Breda

Op 7 maart 2018 werd er in Breda het eerste debat gehouden over de toekomst van de kunst en cultuur in de stad. Kunstinstellingen Club Solo en Witte Rook namen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het initiatief om een belangrijk signaal af te geven voor toenadering tot de lokale politiek. Hier werd gehoor aan gegeven: maar liefst 9 vertegenwoordigers van de 13 partijen in Breda zaten op het podium: Breda97, Volmondig Ja, PvdA, GroenLinks, D'66, Volkspartij Breda, VVD, CDA en SP. Zij vertelden aan een volle zaal, bestaande uit zowel organisaties als kunstenaars en studenten, wat hun politieke doelen zijn op het gebied van kunst en cultuur.

Alex de Vries, de moderator voor deze avond, gaf ter introductie alle partijen twee minuten om hun visie op kunst en cultuur uiteen te zetten. Het belang van kunsteducatie en de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen werd breed onderschreven, net als het koesteren van erfgoed in de stad.

Vestigingsklimaat

Het debat begon vanuit het perspectief van de jonge kunstenaar. Wat heeft deze nodig om in Breda te aarden? AKV|St.Joost levert elk jaar een groot aantal beeldend kunstenaars af, maar de meesten blijven niet in Breda wonen na het afstuderen. Bij de politieke partijen leeft het idee dat de oplossing zit in een sterkere economische positie voor makers te creëren door netwerk, opdrachten en kunst in de openbare ruimte te faciliteren. Ook denkt men dat er een toegankelijke, maar kwalitatieve expositieruimte ontbreekt voor beeldend kunstenaars. Het CDA noemt een meerjarig perspectief voor de culturele sector als belangrijke te nemen stap.
 

Ideeën uit het veld versus politieke visie

Vanuit de politiek werd meerdere keren aangegeven dat de plannen voor kunst en cultuur uit de stad zelf moeten komen. De politiek zou hiermee een faciliterende rol hebben. Sommige partijen suggereerden dat dit proces om bestuurlijke vernieuwing vraagt om deze samenwerking te realiseren, of dat de nadruk moet liggen op een beter ontwikkelde visie op vastgoedgebruik. Maar ook het aanboren van andere budgetten, zoals bijvoorbeeld de pot voor stadspromotie.

BredaPhoto kaartte aan dat zij een voorstel hebben gedaan, De Kunstkazerne. Zij wilden met verschillende partijen, waaronder Graphic Matters, AKV|St.Joost en ondernemers het leegstaande Bredase Museum tot een kunsthal transformeren. Dit voorstel is afgewezen. Het initiatief vanuit BredaPhoto is door de politiek niet op waarde geschat, klonk het. Daar kwam geen duidelijk antwoord op.

Al met al lijkt er nog een slag te maken in de communicatie tussen de politiek en het veld. Er is nog onvoldoende visie en kennis aanwezig bij de politiek om de ideeën die er liggen vanuit het veld te toetsen, laat staan te realiseren. Zonder coherente visie stagneert het proces. In plaats van een gevoel van ruimte voor initiatieven uit het veld ontstaat er eerder een gevoel van leegte, wat funest is voor de lange termijnvisie en ontwikkeling van initiatieven. Het CDA merkt hierbij op, dat er reeds drieënhalf jaar wordt gepraat met de sector in het proces van Cultuur Breda maar dat er nog steeds geen conclusies uit zijn getrokken.

Regionale Culturele Infrastructuur (RIS)

Vanuit de zaal wordt gesteld dat de op handen zijnde RIS meer geld voor de regio's mee brengt en dus ook meer verantwoordelijkheid vraagt. In hoeverre is daar over nagedacht?

CDA geeft aan dat het ontbreken van een cultuurvisie hen zorgen baart, ook mede in de constellatie van Brabantstad. Door gebrek aan richting en keuzes dreigt Breda hierin verloren te raken. BredaPhoto stelt dat er geen visie is, er moet meer ambitie getoond worden. Hoe kan Breda anders een bodem zijn voor internationaal perspectief? CDA reageert daar met een relativerende kanttekening op: eerst maar eens de culturele basis op orde krijgen in de stad.

Een andere opmerking betreft die van politieke ontvankelijkheid. Als er nu nog nagedacht moet worden over de RIS dan is het al te laat, het ontbreekt aan inzicht, strategie en budget, zegt Michel Gorissen vanuit de zaal. Elders wordt beaamd dat er een meer proactieve houding nodig is: ,,Wat er nu is, is een druppel op een gloeiende plaat", aldus kunstenaar Sef Peeters.

En wie zijn de kunstenaars in Breda eigenlijk? Kennen jullie ons, vraagt kunstenaar Maurice Nuiten zich af. ,,We moeten elkaar leren kennen, elkaars taal leren spreken", erkent de SP. Vanuit de zaal wordt de wens uitgesproken tot meer samenkomst. Dit wordt vanuit de politiek beaamd. Werkbezoek is noodzakelijk, stelt ook Alex de Vries.

Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld wat de huidige collegepartijen vinden dat er wel goed is gegaan en wat er volgens de oppositie anders had gemoeten. D'66, Marianne de Bie, heden wethouder van cultuur, is trots op het Stedelijk Museum Breda, een ingewikkelde kwestie toen zij aantrad. Ook is ze positief over de ontwikkelingen bij Klavers Janssen en haar ambitie te willen doorbouwen met de kunsten.

Volmondig Ja constateert dat er veel boosheid is in de zaal, dus er gaat iets niet goed. Het museum is een gevoelige kwestie, met name de manier waarop de fusie tot stand is gekomen. Het wantrouwen dat is ontstaan is geen goede basis voor een gesprek, het is aan de politiek om dit om te buigen.

Tot slot

Alex de Vries rond af met het antwoord op een vraag uit de zaal wat zijn functie is als voorzitter Commissie Kunsten bij de Provincie Noord-Brabant. Hij legt bezoeken af, voert gesprekken en verkent de provincie om informatie op te halen over de stand van zaken. Door met een team van experts advies uit te brengen kan de Provincie zich goed geïnformeerd weten bij het maken van beslissingen voor de RIS.

Witte Rook en Club Solo constateren aan het eind van de avond dat gezien de grote opkomst van politiek en publiek dat kunst en cultuur een belangrijk onderwerp is in de stad.

Het markeert een verandering waarvoor aan de politiek lef en ambitie wordt gevraagd om ook over de stadsgrenzen heen te kijken, en de dialoog te blijven voeren. Daarom krijgt het debat dit jaar nog een vervolg.

Meer berichten