Succesvol bezoek Kamerlid Bente Becker aan Praktijkschool Breda

Vrijdag 13 april vond er een werkbezoek plaats van Kamerlid mevrouw Bente Becker aan Praktijkschool Breda. Aanleiding van het bezoek is de aanvraag tot ontheffing van het inburgeringsexamen voor ISK-leerlingen die het volledige NA-ISK traject hebben gevolgd. Mevrouw Becker kreeg de kans om met eigen ogen te zien hoe de Praktijkschool met deze doelgroep werkt aan kennis en vaardigheden om ze te kunnen laten toetreden tot de arbeidsmarkt.

Tijdens haar bezoek ging mevrouw Becker rechtstreeks in gesprek met leerlingen van dit traject en hun mentoren Sanne van Riel en Anke Embrechts. Daarnaast waren Jaap Oomen (Directeur Praktijkschool Breda) en Rob Neutelings (voorzitter van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant) hierbij aanwezig.

Het is voor NA-ISK leerlingen cruciaal dat zij ontheffing krijgen voor het inburgeringsexamen, aangezien al aangetoond is dat deze leerlingen moeite hebben met leren. Ook de combinatie van werken en het examen voorbereiden vergt teveel van deze groep.

Mevrouw Becker gaf aan het einde van het bezoek aan erg onder de indruk te zijn van de geleverde inspanningen aan deze speciale groep ISK-leerlingen. Ze was erg geïnteresseerd en stelde haar vragen rechtstreeks aan de leerlingen. Ze nodigde tenslotte de hele groep uit voor een vervolgbezoek in Den Haag!

Moeilijk lerende ISK-leerlingen kunnen na afloop van de ISK deelnemen aan een traject bij Praktijkschool Breda om zich voor te bereiden op een werkend leven. Dit traject heet NA-ISK.

Meer berichten