Voor mantelzorgers van mensen met dementie is er vanaf 9 mei iedere tweede woensdag van de maand een contactgroep in de Leystroom.
Voor mantelzorgers van mensen met dementie is er vanaf 9 mei iedere tweede woensdag van de maand een contactgroep in de Leystroom.

In Leystroom contactgroep mantelzorgers

BREDA - StiB, het Steunpunt informele zorg Breda, en de Leystroom starten op 9 mei een contactgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deze groep komt op iedere tweede woensdag van de maand 's ochtends van halfelf tot half-twaalf samen in de Leystroom aan de Lage Kant 60, om met elkaar tips en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomsten is ook degene met dementie welkom. Voor hen wordt er apart een leuke activiteit gehouden. Zo hebben de mantelzorgers de tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Kom je liever alleen, dan ben je uiteraard ook welkom! De deelname is gratis.

Vaak voelen de mantelzorgers van mensen met dementie zich alleen in de zorg voor hun naaste. Tijdens bijeenkomsten van de contactgroep leren ze in 'n vergelijkbare situatie elkaar kennen. Het samen delen van ervaringen en dilemma's en emoties bespreekbaar maken met de andere mantelzorgers, kan ze helpen. Begrip en herkenning van anderen geeft je een steuntje in de rug in de zorg voor je dierbare.

Alle bijeenkomsten van deze groep worden begeleid door 'n gespreksleider van StiB of de Leystroom. Ook zorgen zij voor begeleiding van de mensen met dementie. Aanmelden voor deze contactgroep kan op werkdagen tussen negen en vijf uur via telefoonnummer 7 50 32 00. Voor vragen kun je contact opnemen met Veronique Zoontjens, via: v.zoontjens@stib-breda.nl, of met Idaline Bakx, via: Idaline.Bakx@leystroom.nl.

Meer berichten