Logo stadsbladbreda.nl

Wijk Haagse Beemden bestaat 40 jaar

De Stadsociëteit De Gouden Cirkel organiseert een conferentie met als titel ‘Haagse Beemden als wervend woonmilieu’.

De conferentie vindt plaats op 28 mei om 19.00 uur In het Theaterdinersalon De Avenue, Waterstraat 5 in Breda. Inlopen kan vanaf 18.30 uur. De entree is gratis.

De wijk Haagse Beemden is ontstaan in de zeventiger jaren. Ofschoon er in de zestiger jaren hiervoor al plannen werden gemaakt is het uiteindelijke plan te plaatsen in de stroming suburbanisatie, met als doelstelling het realiseren van een wervend woonmilieu in een wijk van 10.000 woningen en 30.000 inwoners. Kern hiervan is dat in het noorden van Breda een groot groen gebied lag. In het midden daarvan bevonden zich twee ( particuliere) landgoederen en daartussen de mooie laan Burgtse Dreef met aanliggend enkele boerderijen en aantrekkelijke landbouwgrond. Deze groenzone van 130 ha is het centrale deel van de wijk geworden met daar omheen smalle gebieden voor woningbouw en wijkvoorzieningen. In stedenbouwkundige ontwikkelingstermen is bij het ontwerp het “Groen”(de natuur) boven het “Rood” (bebouwing) gesteld.

Dit is zeer bijzonder. Landelijk gezien heeft de opzet van de Haagse Beemden veel publiciteit en aandacht gehad en is de wijk opgenomen in de Canon van de Nederlandse stedenbouw en planologie. De Bredanaar Frans Maas was de landschapsarchitect en de Delftenaar Leo Tummers de stedenbouwkundige. Kiezen voor de opzet van de Haagse Beemden bracht als consequentie met zich mee dat Breda ook koos voor een stadsvernieuwing met intensivering van bebouwing in de binnenstad. Welke betekenis heeft dit voor het functioneren van de stad als geheel?

Inmiddels bestaat de wijk 40 jaar en kunnen we goed nagaan hoe de wijk zich heeft ontwikkeld. Wat waren precies de oorspronkelijke plannen, vanuit welke visie en wat beoogde de gemeente met deze opzet? Welke ontwikkelingen hebben zich sindsdien in en buiten de wijk voorgedaan? De wijk is volgestroomd met mensen van buiten en van binnen Breda. Zat hier een bewust plan achter of heeft zich dit min of meer organisch voltrokken en met welke consequenties?

Hoe is de situering van de wijk ten opzichte van het centrum ervaren, wat zijn de voor- en nadelen? De wijk kent meerdere soorten buurten en cultuur, welke betekenis heeft dit voor de woon- en leefervaring? Door de hele wijk lopen veel fiets en wandelpaden die plaatselijk voorrang hebben op het mobiele verkeer. Was dit een vooruitziende blik?

Aan het woord komen landschapsarchitect Frans Maas, stedenbouwkundige Joof Tummers en architect Frans Ruijs. Zij vertellen over hun toenmalige visie en aanpak en blikken daarop ook kritisch terug, samen met buurtbewoner Joost Barendrecht en voormalig rijksbouwmeester Wytze Patijn.

Ad Brekoo, voorzitter van de wijkraad, vertelt over de participatie van de bewoners en de mate van sociale cohesie van de wijk. Welke projecten succesvol zijn en blijk geven van vitaliteit. Hij geeft een overzicht van de diversiteit en complexiteit van de vraagstukken waarmee de wijkraad thans wordt geconfronteerd.

De huidige wijkprojecten passeren de revue: Jongeren vertellen over de projecten Grote Broer en Kleine Broer en Grote Zus en Kleine Zus. Natasja Donkers vertelt over haar project Jonge Ondernemende Moeders. Jongeren rappen hun eigen verhaal.

De conferentie wordt geopend door demissionair wethouder Marianne De Bie. Aan haar zal ook het eerste exemplaar worden aangeboden van het tweede boek in de serie ‘Ons Cultureel erfgoed nabij’: ‘Stedelijke vernieuwing in de wijk Belcrum’.

Het derde boek in deze serie zal gaan over de Haagse Beemden.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox