Foto: Florencia Azambuja

Breda treedt toe tot de City Deal 'Kennis maken'

Op maandagavond 2 juli is Breda tijdens een diner pensant met minister Van Engelshoven (OCW) toegetreden tot de City Deal 'Kennis maken'. Vrijwel alle Nederlandse universiteitssteden namen al deel. Nu zijn hier acht hogeschoolsteden aan toegetreden. Naast Breda zijn dit Deventer, Den Bosch, Den Haag, Zwolle, Leeuwarden, Ede en Arnhem.
 
BREDA - De City Deal 'Kennis maken' is gestart in 2017. De betrokken partijen zijn gemeenten, universiteiten, hogescholen en de ministeries OCW en BZK. Doel van de City Deal is studenten, docenten en onderzoekers bij te laten dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen; het komen tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
 
Wethouder Haagh ondertekende de overeenkomst en zei hierover: "Je hebt elkaar nodig om verder te komen. Deze City Deal geeft ons de kans om de kracht van studenten, docenten en onderzoekers volop in te zetten om onze maatschappelijke opgave mee op te pakken en alledaagse zaken mee te verbeteren. In eerste instantie zal de focus liggen op het thema vitaliteit".
 
Breda ziet deze City Deal ook als kans om de bestaande samenwerking tussen de gemeente Breda en de kennisinstellingen (Avans Hogeschool, NHTV, ROC West Brabant en De Rooi Pannen) verder te intensiveren en uit te breiden.
 
 
Meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=GVlS5GNQF0w

Meer berichten