Meanderstrandje 1944
Meanderstrandje 1944 (Foto: De Wilde)

Zomerexpositie

De expositie ‘Mark, stroom door de tijd’ is in de vakantieperiode op zaterdag- en zondagmiddagen te bezichtigen in de Protestantse Kerk in het Ginneken. Deze zomer verzorgen vrijwilligers van de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal daar een expositie over de Mark en het Markdal. Dankzij de medewerking van het kerkbestuur zal deze plaatsvinden in de oude, monumentale protestantse Laurentiuskerk in het Ginneken, Duivelsbruglaan 1, Breda. Vrijwilligers van de kerk zullen informatie geven over de historie van het monument.

BREDA - In vakantie van 13 juli tot en met 19 augustus zal deze zomerexpositie elke zaterdag- en zondagmiddag te bezichtigen zijn. Van 13.00 tot 17.00 uur. Het slot valt samen met de Braderie Ginneken. De expositie is geïnspireerd door een eerdere tentoonstelling over de ‘Marck’ in het Stedelijk museum van Hoogstraten (B).

Naast veel historische informatie zal een beeld gegeven worden van de huidige loop van de Mark en van de voorgestelde aanpassingen om te voldoen aan de eisen voor schoner oppervlaktewater. Dat betekent onder andere hermeandering. Dit wordt mede verbeeld aan de hand van een schaalmodel. Die plannen zijn samen met bewoners en andere betrokkenen ontwikkeld om de Mark en het Markdal weer ‘aan de huidige tijd’ te laten voldoen. Zo wordt ook voldaan aan Nederlandse en Europese doelen voor natuur en landschap, uiteraard in samenhang met het van oudsher aanwezige agrarisch gebruik en met aandacht voor recreatie. In nauwe samenwerking met bewoners, Provincie, waterschap Brabantse Delta, gemeenten Alphen-Chaam en Breda worden de plannen steeds verder uitgewerkt. Na de nodige procedures kan dan de schop echt in de grond.

Dankzij medewerking van Museum Hoogstraten, Heemkundekring Paulus van Daesdonck en het Stedelijk Museum Breda is veel historische informatie beschikbaar. Ook stellen particulieren met eigen verzamelingen of schilderijen uit die tijd spontaan materiaal ter beschikking. Diverse musici zullen geregeld voor een sfeervolle ambiance zorgen. Voor nadere informatie zie website www.verenigingmarkdal.nl en info@verenigingmarkdal.nl.

Meer berichten