Logo stadsbladbreda.nl

2 september unieke 400 jaar Turfvaart-wandeling IVN

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Turfvaart van Achtmaal (Zundert) naar Breda-Princenhage feestelijk geopend werd. Oude kronieken schrijven daar over:

“met vlag en wimpel verciert, daarop verscheyden trompetten waeren blasende ende heeft de groote clocke in teecken van blyschap een halff ure lang geluijt gegeven ten aensien van veel duijsenden menschen“.

         Om dat te herdenken organiseert natuurvereniging IVN Mark&Donge op zondag 2 september een speciale Turfvaartwandeling van ‘bron tot monding’. Deze heeft het karakter van een landschapswandeling waarbij geregeld informatie gegeven wordt over het verdwenen veen en het herstel van een natuurlijke Turfvaart en ‘Bieloop’. De afstand is 25 kilometer. Gestart wordt om 9u vanaf het Princenhaags Museum waar een bus de maximaal 50 deelnemers naar het Panhûske in Achtmaal brengt. Daar zorgt de Zundertse Wethouder Johan de Beer met een motiverende toespraak voor een flitsende start van de wandelaars. Hans Schep van Brabants Landschap ontvangt de ‘turfvaarders’ in de Zwarte Schuur van de Pannenhoef voor informatie tijdens de lunchstop. Via het ontveende landschap en de monding van de Turfvaart in de Aa of Weerijs wordt de groep na 25 km in het Princenhaags Museum verwelkomd door de Bredase wethouder Paul de Beer (geen familie!). De Turfvaarders krijgen als herinnering aan deze unieke wandeling een aandenken speciaal ontworpen door kunstenaresse Pien Storm van Leeuwen. Omdat met de Turfvaartwandeling de historie en verbondenheid met het landschap van de Baronie benadrukt wordt, ondersteunt Landstad de Baronie dit. De aandacht dit jaar voor Turfvaart/Bieloop is een onderdeel van het project Breda Binnenste Buiten dat elk jaar een andere zijbeek van de Mark belicht.

         Maximaal 50 deelnemers kunnen mee en moeten zich van te voren opgeven door voor de buskosten een eigen bijdrage over te maken op de bankrekening van IVN Mark&Donge als volgt: bijdrage ad € 8.- naar NL84TRIO0390302082, met vermelding van ‘eigen email adres’ en ‘Turfvaartwandeling’.

         Start is op zondagmorgen 2 september om 9u bij Princenhaags Museum, Haagweg 334, Breda. Afsluiting aldaar ca 17u30. Wandelaars zorgen zelf voor lunchpakket en goede wandeluitrusting.

Meer berichten