Met 't doorknippen van 'n lint verrichtten Rob Neutelings (l) en Daan Quaars donderdag 6 september de officiële opening. FOTO: TONNY PRESSER
Met 't doorknippen van 'n lint verrichtten Rob Neutelings (l) en Daan Quaars donderdag 6 september de officiële opening. FOTO: TONNY PRESSER (Foto: Tonny Presser)

Opening Sportleerbedrijf Breda en opleiding Sport en Bewegen op Vitalis

Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant, en Daan Quaars, de wethouder voor sport van de gemeente Breda, openden donderdag 6 september officieel de nieuwe opleiding Sport en Bewegen van het Vitalis College en het Sportleerbedrijf Breda. Dat laatste, het Sportleerbedrijf Breda, is 'n gezamenlijk initiatief van de gemeente Breda en het ROC West-Brabant en verbindt de nieuwe sportstudenten op allerlei manieren aan de beroepspraktijk.

BREDA - Na een landing van twee parachutisten op het veld van voetbalvereniging Baronie knipten de beide bestuurders onder toeziend oog van maar liefst 180 nieuwe sportstudenten symbolisch een lint door. Waarmee de start van de nieuwe opleiding een feit was.

Bestuursvoorzitter Rob Neutelings trots: ,,Dit is 'n uniek moment, 'n letterlijk hoogtepunt, want dit zijn de allereerste 180 BOL-studenten op niveau 2, 3 en 4 van de nieuwe en volledige opleiding Sport en Bewegen die ook als eersten zullen afstuderen als een medewerker Sport & Recreatie, sportinstructeur of sportcoördinator. De opleiding zit ook meteen helemaal vol! Dat geeft ook de behoefte aan van deze opleiding in Breda en omgeving.'' De studenten Sport en Bewegen hebben nu nog les in het gebouw van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg, maar gaan medio 2021 sporten in het (nieuwe) Talentencentrum dat op diezelfde locatie zal komen.

Sportleerbedrijf Breda matcht de studenten van de sportopleidingen aan de praktijk in de vorm van stages, projecten en opdrachten in 't werkveld van de sporten. Daan Quaars hierover: ,,Het Sportleerbedrijf Breda is 'n mooie samenwerking. Top dat zo studenten worden geholpen praktijkervaring op te doen en tegelijkertijd organisaties een bewustere of professionelere kijk ontwikkelen op bewegen of sport binnen hun vereniging of organisatie. Ik nodig dan ook andere Bredase instellingen en bedrijven van harte uit om zich ook bij het Sportleerbedrijf aan te sluiten. Samen trekken we zo de kwaliteit van sport en bewegen in Breda over de hele linie verder omhoog.'' Neutelings: ,,Het Sportleerbedrijf maakt de opleiding nog aantrekkelijker, maar ook de verbinding met de praktijk vinden we erg belangrijk op het mbo, want daar leer je het vakgebied pas echt goed kennen. Daarom hebben we een intensieve samenwerking met de gemeente Breda in het Sportleerbedrijf Breda.''

Het Sportleerbedrijf heeft een groot netwerk in 't werkveld in de sport en zorgt voor kwalitatief goede stageplekken op het terrein van evenementenorganisatie, verenigingsondersteuning, bewegingsonderwijs, het sociaal domein (de beweegstimulering), commerciële sport en sport en recreatie. Op die manier ondersteunt het Sportleerbedrijf studenten in hun persoonlijke ontwikkeling en wordt de kennis en kunde van deze studenten, onze toekomstige sportprofessionals, maximaal benut voor organisaties in de sport in Breda, en dragen we bij aan een vitale samenleving. Ook studenten van andere (sport)opleidingen kunnen via het Sportleerbedrijf stagelopen in de sport.

Meer berichten