Wat wordt mijn toekomst in Markdal?
Wat wordt mijn toekomst in Markdal? (Foto: Ria Janssen.)

Landbouw actueel thema in Markdal

Het centrale thema tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging Markdal duurzaam en vitaal is dit jaar Natuur en Landbouw. Er is landelijk volop discussie over hoe we beide functies goed kunnen laten samengaan.

Een term die daarbij vaak valt: natuurinclusieve landbouw.

De vereniging heeft professor Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, bereid gevonden om tijdens de algemene ledenvergadering een presentatie te geven over zijn visie op ‘natuurinclusieve landbouw’. Dit is geen nieuw fenomeen want in de praktijk zijn landbouwers hier al mee bezig, maar momenteel wel erg actueel omdat minister Schouten van landbouw hier ook aandacht aan besteedt in haar plannen voor de sector die recent naar buiten zijn gekomen.’

Het kan een levendige discussie worden, die kan bijdragen aan verdere ideeën over ‘landbouw in een duurzaam en vitaal Markdal’.

De vereniging Markdal beoogt naast de maatregelen voor een betere waterkwaliteit en inrichting van de daarbij behorende natuur in het Markdal, passende recreatie en agrarische bedrijvigheid. Kortom een evenwichtig samengaan van (agrarische) bedrijven, bewoners, gebruikers, recreatie en natuur en landschap.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op maandag 24 september. De vergadering begint om 19.30 uur met het huishoudelijke deel van de agenda. Voorzitter Jettie Rattink legt namens het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen in de toekomst.

Om 20.00 uur geeft procesmanager Marcel van Miert een toelichting op de grondverwerving en de verdere procedure die het voorkeursalternatief voor een vrij stromende Mark met meanders nu gaat doorlopen.. Om 20.15 uur is er een korte pauze.

Om 20.30 uur begint de presentatie van professor Jan Willem Erisman. Hij geeft daarin voorbeelden uit andere gebieden. Na de presentatie is er ruimte voor vragen en discussie over de kansen voor de landbouw in het Markdal. De avond duurt tot 22.00 uur.

De bijeenkomst is in de Leeuwerik aan de St. Jacobsstraat 1b in Galder en belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer berichten