Initiatiefnemer van het project Helden van Breda en boek Goed Volk is Anita van der Helm. Ze overhandigt Klaas Dijkhoff 't eerste exemplaar.
Initiatiefnemer van het project Helden van Breda en boek Goed Volk is Anita van der Helm. Ze overhandigt Klaas Dijkhoff 't eerste exemplaar. (Foto: )

In Goed Volk vertellen 15 helden hun verhaal

BREDA - In boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg 52/54 reikt initiatiefnemer en Heldenteamvoorzitter Anita van der Helm, in aanwezigheid van de vijftien helden, op zaterdag 22 september om vijf uur het eerste exemplaar van het boek Goed Volk uit aan stadsgenoot Klaas Dijkhoff. In 2016 besloot Stichting Present Breda de verhalen van Bredanaars te vertellen die vele jaren van hun leven geven om zich in te zetten voor anderen. Dat past bij 't motto van de stichting. Present vraagt voor al haar activiteiten nooit geld, maar laat de mensen 'betalen' door het pay-it-forward-principe in de praktijk brengen: het zonder eigenbelang doorgeven aan een ander van wat jezelf als presentje hebt ontvangen. Er kwamen meer dan 100 aanmeldingen binnen en daarvan zijn er voor het boek vijftien geselecteerd. De geselecteerde verhalen gaan over armoedebestrijding, pleegouderschap, sociale cohesie, integratie van vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond, veteranen, kankerbestrijding etc. De personen die zijn geselecteerd, werken veelal in stilte. Hun niet-alledaagse verhalen verdienen het om verteld te worden en te worden bewaard voor het nageslacht.

Meer berichten