Foto is afkomstig van de site van popkoor Njoy.
Foto is afkomstig van de site van popkoor Njoy. (Foto: Familie/vrienden koorleden)

Princenhaagse Popkoren treden op in De Koe

Vrijdagavond 26 oktober treden Popkoren BSUR en Njoy gezamenlijk op in De Koe, Breda (Princenhage). Het belooft een muzikale en gezellige avond te worden. Om 19.30 uur is de zaal open, de optredens beginnen om 20.00 uur. Kaartverkoop à € 5 aan de deur (inclusief consumptie).

BREDA - Popkoor Njoy is initiatiefnemer van de avond. Dit koor bereidt zich voor op een groot optreden in het voorjaar van 2019. In aanloop daarnaartoe heeft Njoy deze avond georganiseerd en daarbij de samenwerking opgezocht met BSUR. Voor beide koren is De Koe hun ’thuisbasis’, wekelijks wordt daar gerepeteerd.

Popkoor BSUR en Popkoor Njoy

Popkoor BSUR telt circa 50 leden en wordt begeleid door een 5-koppige band. BSUR repeteert elke dinsdagavond in De Koe. Popkoor Njoy is met haar circa 35 leden wat kleiner. Ook dit koor heeft een eigen band. Njoy repeteert elke vrijdagavond in De Koe. Sinds enkele weken staat Njoy onder leiding van een nieuwe en opvallend energieke dirigent, Vladimir Pairel.

Koren met een eigen band zijn zeldzaam, een band zorgt voor extra dynamiek tijdens de optredens.

Nieuwe leden zijn welkom

Bij Popkoor Njoy staat de deur open voor nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen daarvoor contact opnemen met Njoy. Informatie is te vinden via hun site www.popkoorNjoy.nl of mail naar info@popkoorNjoy.nl.

Meer berichten