Mantelzorg

Landelijk wordt aandacht geschonken aan de mantelzorger, want waar zouden we zijn zonder onze (dagelijkse) hulp. Belangrijk is te weten: wat is mantelzorg nu eigenlijk, wat hoort onder de mantelzorg en ga zo maar door. Mantelzorgmakelaar Breda heeft een bijeenkomst georganiseerd op 10 november inclusief een gratis lunch.

Volgens de definitie van Mezzo - Vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg - zijn mantelzorgers mensen die onbetaalde zorg verlenen aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Meestal wordt de zorg gegeven omdat er een persoonlijke band is met die persoon en de zorg is vaak langdurig, intensief en afhankelijk van de behoefte van de zorgbehoevende.

De definitie gaat nog iets verder, maar dit is wel het belangrijkste wat er is: ‘onbetaalde zorg verlenen’, ‘persoonlijke band’ en ‘langdurig, intensief en afhankelijk van de vraag’. Dit houdt nogal wat in, maar laat ook een aantal zaken weg, zoals eens iemand die moeilijk loopt naar het station Breda brengen hoort dan weer niet bij mantelzorg; voor iemand een bloemetje brengen omdat deze al een hele tijd ziek is ook niet en voor iemand de deur openhouden omdat de persoon niet bij de klink kan, dus ook niet.

Maar stel nu voor: uw vader heeft een kapotte knie of is geopereerd aan zijn buik en kan zijn broek en sokken niet aandoen en heeft ook nog steunkousen. Elke ochtend helpt dochter van 14 haar vader met het aantrekken van deze spullen en dat duurt nu al maanden, dag in en dag uit. Dit wordt dus verstaan onder mantelzorg; mogelijk is het voor het 14-jarige kind de gewoonste zaak van de wereld om haar vader te helpen, echter het is niet altijd normaal voor de vader, zeker niet in bepaalde kringen.

Ik weet nog dat ik als jongere mijn sleutelbeen had gebroken en de dokter had het weer goed gezet en met een mitella om moest ik rust houden. Mijn moeder wilde aardig zijn en elke ochtend mijn broek aandoen, maar daar schaamde ik me op die leeftijd toch voor. Echter dat is in de loop van de tijd toch weer veranderd, en als je mantelzorg nodig hebt, dan overkomt het je gewoon, zeker na twee zware operaties.

De workshop van de Mantelzorgmakelaar is op 10 november in de Thebe Heuvel van 9.30 tot 13.00 uur, echter er is maar plaats voor 12. Gezien datgene wat er allemaal gebeurt in de wereld en zeker ook in de stad, is 12 niet echt veel. Zeker niet als we horen dat er in Nederland zo’n 3.7 miljoen mantelzorgers zijn.

Ook zonder het volgend van de workshop, zorg goed voor je familie en je naasten, want eens komt de tijd dat we hetzelf ook nodig hebben.

Meer berichten