de toekomstige bewoners
de toekomstige bewoners

Uniek ouderinitiatief gaat zorgappartementen bouwen

Stichting Eigen Wijze is opgericht door ouders van jongeren met een verstandelijke beperking en heeft als doel het realiseren van een eigen woning, waar deze jongeren met begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Jongstleden 3 september werd zes jaar voorbereiding afgesloten met de ondertekening van de hypotheekakten door het bestuur van Stichting Eigen Wijze met de Gemeente Breda (BNG) en RABO bank Breda en vond de juridische overdracht plaats van de grond. En nu is de weg vrij om met de voorbereidingen van de bouw te starten.

Om deze enorme mijlpaal voor onze stichting , maar vooral natuurlijk voor de toekomstige bewoners en hun ouders, te vieren gaan we er samen met aannemersbedrijf J.A. Van Gisbergen en bouwbegeleiding Droomwonen een klein feestje van maken op 12 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur op de locatie Wisselslag te Breda.

De toekomstige bewoners zullen samen met Mevrouw Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren, en de heer Daan Quaars, wethouder Bouwen en Wonen, Evenementen & Sport, door de onthulling van het Bouwbord het officiële startsein te geven voor de bouw van het Wooncomplex van onze stichting.

In samenwerking met de Gemeente Breda en de Rabobank is in de afgelopen jaren de realisatie van de financiering en beschikbaarheid van de bouwgrond van het woongebouw tot stand gekomen. Zonder de inspanningen van het college in de huidige en vorige collegeperiode was het zeker niet mogelijk geweest de droom van zestien jongeren en hun ouders/familie waar te maken.

Wethouder Miriam Haagh: “Het is fantastisch wat deze stichting, deze groep ouders, voor elkaar heeft gekregen. Zij hebben een droom gehad en hebben er alles aan gedaan om die te verwezenlijken. Binnen deze nieuwe omgeving krijgen de jongeren een eigen thuis, goede zorg en tegelijkertijd volop kans zich te ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij nog beter meedoen in de samenleving. Het komt stapje voor stapje dichterbij en het is mooi om dit startschot te kunnen geven.”

Het komende jaar zal in het teken staan van het compleet maken van de bewonersgroep (er zijn nog twee appartementen beschikbaar), de voorbereiding van de jongeren op het zelfstandig wonen, het organiseren van de juiste zorg en het realiseren van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten.

We hopen (en verwachten) september 2019 de sleutels te kunnen overhandigen aan de nieuwe bewoners. Zij (en wij) kijken daar zeer naar uit !

Meer berichten