De tweede landelijke Green Deal zorg 2018-2020 is 10 oktober namens de gemeente Breda ondertekend door de wethouder Miriam Haagh.
De tweede landelijke Green Deal zorg 2018-2020 is 10 oktober namens de gemeente Breda ondertekend door de wethouder Miriam Haagh. (Foto: )

Ook gemeente Breda tekent de tweede landelijke Green Deal Zorg

BREDA - De zorgaanbieders in ons land zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Als deze organisaties maatregelen nemen om duurzamer te werken, kan veel winst behaald worden. Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden ruim 131 partijen, onder leiding van minister Bruno Bruins, op 10 oktober de Green Deal 'Nederland op weg naar Duurzame Zorg'. De ondertekenaars, waaronder ook de gemeente Breda, gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten.

De eerste Green Deal, in 2015, zette een (brede) beweging in gang. Steeds meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, en overheden en leveranciers van de diensten en producten zijn daardoor gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verder verduurzamen van de zorgsector. Wethouder Miriam Haagh: ,,Het is bijzonder mooi dat het sluiten van deze nieuwe Green Deal Zorg onder meer komt vanuit de brancheorganisaties. De patiënten, bewoners en (zorg)professionals spelen daarbij een cruciale rol. De lokale en landelijke overheden, en zorgverzekeraars en andere financiële instellingen stimuleren de verduurzaming van zorgorganisaties op diverse manieren. En veel bedrijven, die producten en diensten leveren waarmee de doelstellingen van de Green Deal kunnen worden gerealiseerd, doen ook mee.'' Deze nieuwe Green Deal spitst zich toe op vier concrete doelen: terugdringen van CO2-uitstoot, circulair werken, schoner water en 'n gezondere leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en medewerkers. Met de ondertekening van de landelijke deal kunnen door de samenwerking en de inzet van de diverse ministeries, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkoepels en bedrijven tevens belemmeringen op rijksniveau worden weggenomen en ontwikkelingen gefaciliteerd of versneld worden. Door landelijke deals lokaal te vertalen is de drempel voor zorginstellingen lager om deel te nemen. In Breda resulteerde dit in een zeer hoog deelnemerspercentage. Aan de eerste lokale Green Deal deden 11 grote zorginstellingen in Breda mee. In september tekenden nog eens zes instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg de 2e lokale green deal. ,,Als gemeente kijken we samen met deze instellingen waar energiebesparende kansen liggen'', zo vertelt Haagh. ,,In ons gemeentelijk beleid is de duurzaamheid één van de speerpunten. In 2044 wil Breda een CO2-neutrale stad zijn. Dat kunnen we niet alleen. We zijn er dan ook heel erg trots op dat tachtig procent van de Bredase zorginstellingen de Bredase Green Deal Zorg hebben getekend. Samen met de landelijke organisaties zetten we ons zo in voor een duurzame wereld.''

Meer berichten