Havermarkt Breda
Havermarkt Breda

Expositie werk Jan Strube

Jan Strube werd op 20 september 1892 geboren in Amsterdam. Daar volgde hij de Quellinusschool waar hij leerde tekenen, schilderen en lithograferen. In 1911 bezocht hij voor het eerst Brabant en dan met name Breda. Hij kreeg kennis aan het Leurse meisje Dina Bogers. Het werd liefde op het eerste gezicht en in 1915 trouwden zij. Ze vestigden zich in Amsterdam waar Jan Strube zich aansloot bij de kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken.Met korte tussenpozen woonde hij in een houten huisje aan de Zanddreef vlakbij het Liesbos. Eind jaren twintig vestigde hij zich met zijn Brabantse vrouw en zijn in Amsterdam geboren dochters Greta en Sonja voorgoed in de Zanddreef aan de spoorlijn Breda-Roosendaal. Tijdens zijn leven werd Jan Strube een zeer bekende en mateloos populaire Bredase kunstschilder. De mensen hadden graag met hem van doen en bezochten vaak zijn huis en atelier. Strube richtte samen met kunstenaars Gerrit de Morée, Dio Rovers en Paul Windhausen de Bredase Kunstkring op waaruit later cultureel centrum De Beijerd is ontstaan. Voor zijn vele culturele verdiensten werd hem in 1977 de erepenning Breda Oranjestad uitgereikt. Ook nu nog zijn in Stedelijke Museum Breda schilderijen van hem te bewonderen. En de wandschilderingen in de Zuidpoortpassage in de Ginnekenstraat zijn ook van zijn hand. Jan Strube overleed op 9 november 1985 op de respectabele leeftijd van 93 jaar. Samen met zijn vrouw Dina Bogers ligt hij begraven op de Protestantse begraafplaats Haagveld aan de Haagweg in Princenhage. De organisatie is in handen van de Stichting Vrienden van Jan Strube. De stichting is op 18 september 2012 opgericht met als doel de herinnering aan beeldend kunstenaar Jan Strube levend te houden. Dit geschiedt door het ontplooien van diverse activiteiten zoals exposities, een website, kunstkalenders, boeken en lezingen. Ook is er een nieuwe gedenksteen op zijn graf en een Jan Strube-bankje in het Liesbos geplaatst. In 2015 werd over hem een filmdocumentaire gemaakt. Wilt u ook vriend worden? Stort dan minimaal € 10,– op rek.nr. NL 38 RABO 0172 4844 80 t.n.v. stichting vrienden van jan strube.

U kun ook werk aankopen. Er is een zeer ruim aanbod van diverse technieken, formaten, uitvoering en prijsklasse.

GEMEENSCHAPSHUIS "VIANDEN, Viandenlaan 5, 4835 EG Breda

ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 13.30 – 16.30 u

ZONDAG 11 NOVEMBER 2018 11.00 – 16.00 u

Toegang gratis

VOOR MEER INFO: WWW.JANSTRUBE.ORG.

Meer berichten