Maatjes gevraagd voor Maatjesproject MCB

Een vluchteling met een verblijfstatus voor Nederland heeft behoefte om snel mee te kunnen doen, mee te kunnen denken, zelfredzaam te zijn, kortom om te integreren. Dat kan moeilijk zonder steun van de omgeving en van de maatschappij. Maar ook de Nederlandse samenleving heeft behoefte aan een snelle integratie van de vluchteling en anderstaligen. Goede en snelle inburgering is voor beide partijen dus een win- win situatie. Daarom biedt het Mondiaal Centrum Breda het Maatjesproject aan.

Het Maatjesproject is een aanvullend traject naast de formele taallessen en inburgeringcursussen, die COA en Vluchtelingenwerk verzorgen en door andere taalprojecten die worden aangeboden. Op een informele manier wil het Maatjesproject bijdragen aan integratie en participatie van de vluchteling.

Wat is het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda?
Het Maatjesproject brengt een koppeling tot stand brengen tussen een vluchteling en een Bredase burger. Dat kan om een persoon gaan, maar het kan natuurlijk ook om een gezin gaan. Het doel is om samen de Nederlandse samenleving te gaan verkennen. Zo kan de vluchteling een inkijk krijgen in de manier waarop Nederlanders wonen, leven, werken, opvoeden, met elkaar omgaan. Afhankelijk van de situatie, de wensen en de mogelijkheden vult het koppel zelf in welke activiteiten ondernomen worden, waar en wanneer. Dat kan gewoon koffie drinken zijn, de krant bekijken, informatie geven over DigiD, de bibliotheek bezoeken, boodschappen doen, koken en samen eten, sporten, wandelen, vertellen over de elkaars cultuur, normen en waarden.
Op deze manier krijgt de vluchteling inzicht in de Nederlandse samenleving en ondersteuning bij het al doende leren van de taal.
Plaats en frequentie.
Waar en wanneer het koppel afspreekt, bij de vrijwilliger of in de bibliotheek, s' morgens of s' middags dat kan iedereen zelf bepalen. Wij gaan uit van minimaal één contactmoment per week van ongeveer twee uur.
Wij verwachten van u als Maatje:
- Dat u minimaal twee uur per week met uw maatje optrekt.
- Dat u affiniteit met de doelgroep heeft.
- Dat u de Nederlandse taal spreekt en kunt uitleggen hoe wij hier leven en werken.
- Dat u zich aan afspraken houdt.
- Dat u graag met mensen omgaat en geduldig bent.
Waarom zou u meedoen?
- Omdat u een bijdrage wilt leveren aan integratie en aan meer onderling begrip en respect.
- Omdat het zinvol en dankbaar werk is.
- Omdat het verrijkend is andere culturen te leren kennen.
- Omdat het u voldoening geeft en een bijzondere ervaring is.
- Omdat u er aan bijdraagt dat mensen zich sneller thuis voelen.
- Omdat u...............vult u zelf maar in
Wat kunt u als Maatje van ons verwachten?
- Een professionele begeleiding.
- Een zorgvuldige koppeling op basis van een uitvoerige intake van beide partijen.
- Een mogelijkheid om op bepaalde tijdstippen de projectleidster te bellen voor vragen en advies.
- Deelname aan groepsbijeenkomsten om verhalen en ideeën uit te wisselen en bepaalde thema's uit te diepen.

Wilt u uw steentje bijdragen, dan bent u van harte welkom als vrijwilliger bij het Maatjesproject MCB van het Mondiaal Centrum Breda.

Neem contact op met:
Sazan Melko
Projectleidster Maatjesproject MCB
Mondiaal Centrum Breda
Roland Holststraat 71
4819HP Breda
Telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag van 10 tot 12 uur
Telefoon:06 82 794 852
Email:maatjesproject@mondiaalcentrumbreda.nl
         www.mondiaalcentrumbreda.nl

Meer berichten