De Kinderen Scheiden Mee

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Onze coaches werken met de methodiek van het erkende Zandkastelenprogramma®. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met de bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

In Amerika is begeleiding vanuit dit programma in vele staten verplicht voordat ouders kunnen scheiden. Ieder kind in scheiding verdient deze laagdrempelige en preventieve aandacht. Dit programma biedt kinderen en ouders een steuntje in de rug, tijdens en na scheiding.

In een speciaal op leeftijdsgroepen afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt bij scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het programma is preventief omdat het problemen op de langere termijn voorkomt en/of vermindert. Herkenning en erkenning onderling staat centraal. Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt.

De werkvormen van het programma worden vaak ook bij individuele begeleiding ingezet. Een kindercoach van De Kinderen Scheiden Mee kan het kind individueel begeleiden in gesprekken om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn/haar kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

Bekijk voor meer informatie en onze landelijk werkende coaches de vernieuwde website: www.dekinderenscheidenmee.nl.

Meer berichten