Geregeld is er in Breda een 'schouw', waarbij raadsleden samen met ervaringsdeskundigen de toegankelijkheid van een evenement toetsen.
Geregeld is er in Breda een 'schouw', waarbij raadsleden samen met ervaringsdeskundigen de toegankelijkheid van een evenement toetsen. (Foto: )

Gemeente Breda is genomineerd voor de Europese Access City Award 2019

BREDA - De Access City Award is de Europese prijs voor de stad die het meest toegankelijk is voor mensen met een handicap en voor de senioren. Deze Access City Award wordt georganiseerd door de Europese Commissie, samen met het European Disability Forum. Breda is één van de 5 genomineerde Europese steden voor de titel Access City Award 2019. Andere genomineerde steden zijn: Evreux (Fr), Gdynia (Pol), Kaposvár (Hon) en Vigo (Sp). De winnaar wordt op 4 december in Brussel bekendgemaakt.

De nominatie is een waardering voor alle initiatieven die in Breda genomen worden. Wethouder Miriam Haagh: ,,In het afgelopen anderhalf jaar heeft Breda zich hard ingezet om de stad toegankelijk te maken voor iedereen. Honderden ondernemers in de (binnen)stad zijn benaderd en op de een of andere manier bezig met het toegankelijker maken van hun zaak. Ook heeft de stad structureel aandacht voor de toegankelijkheid in de openbare ruimte, het gemeentelijk vastgoed en bij evenementen, maar ook digitale informatiedragers (websites en apps). De kracht van de aanpak in onze gemeente zit in de samenwerking met allerlei ervaringsdeskundigen, en maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dit heeft ertoe geleid dat Breda in 2017 de landelijke toegankelijkheidsprijs 'Broeder Tuck Award' heeft gewonnen. Daarnaast neemt Breda deel aan de 'Iedereen doet mee'-campagne van het College voor de Rechten van de Mens. En Breda is door de VNG aangewezen als 'Koplopergemeente'."

Begin vorig jaar heeft toegankelijkheid een vaste plek op de agenda gekregen in Breda. In april 2017 heeft het college voor 2 jaar 440.000 euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van 'n Lokale Agenda Toegankelijkheid. Deze agenda is samen met diverse partners en 'ervaringsdeskundigen' opgesteld om de eerste stappen te zetten om Breda toegankelijker te maken voor mensen met 'n beperking. Aanleiding was de ratificatie van het 'VN- verdrag inzake mensen met een handicap' in de zomer van 2016. Een belangrijke partner in het traject is het 'Platform Breda voor Iedereen, gastvrij en toegankelijk'. In dit platform, ontstaan vanuit het Toeristisch fonds, zitten ondernemers uit de vrije tijds economie, ondernemersfonds, de Citymarketing Organisatie, diverse organisaties die werken met en voor mensen met een beperking, de stichting Zet en de belangenorganisatie-organisatie Breda Gelijk. Dit platform is het netwerk dat de activiteiten van de lokale agenda coördineert en mede uitvoert. Ook in het coalitieakkoord is 200.000 euro per jaar opgenomen voor het vervolg. Breda blijft zich inzetten om de toegankelijkheid ook komende jaren verder te verbeteren.

Meer berichten