Overhandiging Keurmerk Goed Geregeld
Overhandiging Keurmerk Goed Geregeld (Foto: -)

SMO Breda / Ik wil meedoen ontvangt Keurmerk Goed Geregeld

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Talentenfabriek De Faam heeft Marije Dévény, adviseur van MOOIWERK Breda, het Keurmerk Goed Geregeld overhandigd aan directeur-bestuurder Lieke Jansen.

Met het keurmerk van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) laat SMO Breda zien dat het vrijwilligersbeleid goed is geregeld. De methodiek Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is er voor álle organisaties die met vrijwilligers werken. Het helpt bij het maken of verbeteren van het vrijwilligersbeleid. Door het verkrijgen van het keurmerk kan ook de buitenwereld zien dat het vrijwilligerswerk in de organisatie goed geregeld is. Het keurmerk is 4 jaar geldig.

Marieke Bakker, vrijwilligers coördinator bij SMO Breda: ‘Wij werken veel met vrijwilligers. Zij zijn actief in de hele organisatie. Zij zijn voor ons en onze cliënten heel belangrijk en voegen daadwerkelijk iets toe. Met een goed(e) uitvoering van vrijwilligersbeleid waarborgen wij de kwaliteit. Dit komt weer ten goede aan het werkplezier en de goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. We kunnen niet meer zonder vrijwilligers. Met dit keurmerk laat je zien dat je het intern goed hebt geregeld. En dat maakt je ook aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers.’

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (SMO Breda) is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving. Leidraad in het werken zijn drie kernwaarden: Verantwoordelijk, Oprecht en Op Maat. De cliënten zijn dak- en of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen vaak met verslavings- of psychiatrische problematiek. Belangrijk is om aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag, de mogelijkheden en kracht van de cliënten. De activiteiten van het herstelaanbod zijn gericht op ontwikkeling en zelfontplooiing en te categoriseren op de thema’s werk, educatie en vrije tijd. Dit heet: Ik wil Meedoen.

Meer berichten