Poster campagne Medica-Turn
Poster campagne Medica-Turn

Aanpak medicijnverspilling Breda

In het kader van de minor 'Modern Business in a Changing World' aan Breda University of Applied Sciences is door tien studenten het project Medica-Turn opgericht. Een initiatief om de retourstroom van overtollige medicatie te bevorderen. Het project is geïnitieerd door NEXT in samenwerking met Logistics Community Brabant en gemeente Breda. NEXT is een innovatieve apotheek en logistiek dienstverlener in de zorg. NEXT houdt zich bezig met zorgprojecten rondom de thema’s zinnig, zuinig en duurzaam.

Voor dit project is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid medicijnen die terug worden gebracht naar de apotheek. ‘Uit onze metingen komt naar voren dat er jaarlijks tenminste voor €100.000.000,- aan medicatie retour wordt gebracht bij de apotheek. Daarnaast kwam uit onze enquête, dat slechts 31 procent van de Nederlandse bevolking de overtollige medicijnen bij de apotheek retour brengt.’ Wanneer deze uitkomsten geëxtrapoleerd worden, blijkt dat er jaarlijks meer dan €300.000.000,- aan retourmedicatie in omloop is.

Medica-Turn is opgericht met als doel om de retourstroom van medicatie in gemeente Breda te verhogen. Alle informatie omtrent dit project is te vinden op de website: www.medica-turn.nl. De studenten zullen, in samenwerking met eerdergenoemde partijen, actief reclame maken om de inwoners van Breda bewust te maken van de gevolgen van het niet of verkeerd verwerken van overtollige medicatie. Zo is onjuist verwerken van medicijnafval schadelijk voor het milieu en het waterleven. Tevens kan het leiden tot resistentie tegen bepaalde medicatie.

Het terugbrengen van overtollige medicatie draagt bij aan het ultieme doel, herdistributie van retourmedicatie. Onder het motto ‘Verbeter uw leven door medicijnen retour te geven’ wordt iedereen aangespoord om de overtollige medicijnen terug te brengen naar de apotheek of de milieustraat. De gemeente Breda zorgt vervolgens voor de juiste verwerking. Dus wanneer komt u uw overtollige medicatie retourneren?

Meer berichten