Als het aan vrouwen ligt, behoort dit tot het verleden, zo blijkt uit de vuurwerk-enquête van de kranten van De Persgroep. Mannen daarentegen willen nog wel erg graag zelf het vuurwerk afsteken op straat.
Als het aan vrouwen ligt, behoort dit tot het verleden, zo blijkt uit de vuurwerk-enquête van de kranten van De Persgroep. Mannen daarentegen willen nog wel erg graag zelf het vuurwerk afsteken op straat. (Foto: )

Vuurwerk: man is vóór, vrouw tégen

De Nederlandse man wil dat consumentenvuurwerk blijft. Vooral vanwege de gezelligheid en de lol van zelf afsteken. De vrouwen lijken er echter wel klaar mee, blijkt uit een grote enquête van BN DeStem, Algemeen Dagblad en andere regionale kranten van De Persgroep.

BREDA - Ruim 156.000 bezoekers van de nieuwssites van deze kranten vulden de enquête in. Tweederde (65%) van alle mannen is tegen een vuurwerkverbod in zijn gemeente. Dat steekt opvallend af tegen de vrouwen: daar is 61% juist vóór een verbod.

Waarom vooral de mannen tegen een verbod zijn, wordt ook snel duidelijk: 72% vindt het gewoon leuk om zelf vuurwerk af te steken. Bij de vrouwen die vuurwerk willen behouden, zijn 'gezelligheid' en 'traditie' verreweg de meest genoemde termen die voor hen de doorslag geven vuurwerk te behouden. Een meerderheid van de vrouwen (58%) ruilt het zelf afsteken van het (consumenten)vuurwerk graag in voor centrale vuurwerkshows. Terwijl juist 62% van de mannen dat maar niks vindt. Uiteindelijk is daarmee een kleine meerderheid (54%) van de deelnemers aan de enquête tegen een vuurwerkverbod.

Gemeenten kunnen zelf beslissen om een afsteekverbod voor vuurwerk in te stellen. Benieuwd naar de enquêteresultaten in uw gemeente? Ga dan snel naar de website: bndestem.nl/vuurwerk

Meer berichten