Aikido in de Haagse Beemden

Op maandag 7 januari 2019 begint Shinogi Aikido in de Gymzaal de Wandelakker van 20:30 tot 22:00. Aikido is een Japanse vechtkunst, waarbij de nadruk ligt op zelfverdediging. Hierbij wordt er geharmoniseerd met de beweging en energie van de aanvaller. Letterlijk betekent Aikido "het samenbrengen (Ai) van energie (Ki), dit is de weg (Do)" en het kenmerkt zich door cirkelvormige bewegingen en het feit dat de aanvaller ongedeerd blijft en eigenlijk het gevoel krijgt dat er tegen lucht wordt gevochten. De oorsprong ligt in de vechtkunst genaamd Daito Ryu Aiki-Jujutsu. De grondlegger van het Aikido (Ueshiba Morihei) heeft dit begin vorige eeuw verder ontwikkeld en een aantal leerlingen hebben hun eigen vorm of stijl opgezet. Er zijn een aantal vooroorlogse vormen zoals Shodokan (Tomiki Aikido), Yoshinkan Aikido en Yoseikan Budo. De grootste organisatie is die van het Aikikai. Waar het in het begin veelal immobilisatietechnieken betrof, is er steeds meer nadruk gelegd op werptechnieken. Shinogi Aikido is gebaseerd op Yoseikan Aikido. Shinogi is slechts een naam voor de school en het is in het Aikido de techniek om figuurlijk gebruik te maken van de knik naar het snijvlak van de Katana, het Japanse zwaard van de Samoerai. Het betekent ook vastzetten (van het spel Go) of pareren (afwenden). Aikido is een manier om je te verdedigen waarbij de aanvaller ongedeerd blijft, om balans te vinden, om goed te leren bewegen en om goed samen te werken. Het is rijk aan beproefde methoden, waarbij je gebruik maakt van zichtbare en onzichtbare technieken. En hier en daar leer je nog wat Japanse woordjes. Maak kennis met een vechtkunst dat zijn oorsprong vindt in de Samoerai tijdperk van zo'n 1000 jaar geleden. Voor meer informatie zie www.shinogiaikido.com.

Meer berichten