Preventieakkoord: noodzaak of betutteling?

Met trots presenteerde staatssecretaris Paul Blokhuis in november het langverwachte preventieakkoord. Maatregelen tegen roken, problematisch drankgebruik en overgewicht. De meningen hierover lopen zeer uiteen. Van 'Mijlpaal!' tot 'Waar bemoeit de overheid zich mee?'. Lector John Dierx van het lectoraat Leven Lang in Beweging gaat bij het Avans Open College in Breda op dinsdagavond 15 januari van halfacht tot negen uur aan de Hogeschoollaan 1 in Breda dieper in op het preventieakkoord. Wethouder Miriam Haagh belicht de rol van de gemeente Breda op het gebied van gezondheidspreventie en samen met het publiek wordt gesproken over de zin en onzin van de preventienota.

Veel maatregelen gaan pas over een aantal jaren in en weer andere moeten nog verder worden uitgewerkt. Wat merken we morgen van het preventieakkoord? Duidelijk is het signaal van de overheid dat we zelf veel aan onze gezondheid kunnen doen. Als we niet roken, gezond eten, voldoende bewegen en ten slotte alcohol matigen, worden we met z'n allen veel ouder en blijven we langer gezond. John Dierx: ,,Is het een wenselijk hulpmiddel van de overheid om de inwoners van Nederland te helpen en steunen in het maken van gezonde keuzes? Of toch meer als een irritante bemoeienis van Vadertje Staat? Dan is het van belang dat je weet wat het preventieakkoord nu echt inhoudt.'' Miriam Haagh: ,,Ik ben liever wethouder gezondheid dan wethouder zorg. Dus als we gezondheidsproblemen kunnen voorkomen, dan hebben we daar allemaal baat bij. Het is belangrijk dat onze inwoners, jong en oud, voldoende kennis hebben van gezondheid en een gezonde levensstijl zodat zij goede keuzes kunnen maken. Als gemeente hebben wij een aanjagende rol in het stimuleren van gezond gedrag.''

De cijfers liegen er niet om. Roken, overgewicht en alcohol leiden in Nederland tot 35.000 doden per jaar en 9 miljard euro aan zorguitgaven. Dat moet anders, zegt de overheid en zet met het preventieakkoord in op voortijdig ingrijpen. Vanuit gezondheidsbevordering weten we dat het stimuleren van gezond gedrag alleen lukt als we tegelijkertijd werken aan de 3 V's: Voorlichting, Voorzieningen en Voorschriften.

,,Dat eerste is met diverse gezondheidscampagnes al veel gedaan. Voorzieningen worden getroffen door bijvoorbeeld afzichtelijke plaatjes op de verpakkingen van sigaretten te plaatsen en gezonde voeding en bewegen zo gemakkelijk mogelijk te maken. En ook de derde maatregel wordt veelvuldig ingezet, denk maar aan de accijns op tabak, het verbod op reclame. Hoe maakt het preventieakkoord dan het verschil?'', stelt Dierx.

De gemeente Breda zet ook in op gezondheidspreventie. Haagh: ,,De gemeente werkt op verschillende manieren aan het vergroten van kennis en bewustwording. Zo is er bijvoorbeeld een aanpak jongeren op gezond gewicht, een campagne rookvrije generatie, werken we aan gezonde sportkantines, leefstijlcoaching voor ouderen en kwetsbare inwoners en valpreventie voor ouderen.''

John Dierx is lector Leven Lang Bewegen. Dit lectoraat is onderdeel van het Expertisecentrum Caring Society van Avans Hogeschool. Samen met docenten, studenten en mensen uit de praktijk onderzoekt John verschillende aspecten van positieve gezondheid, waarbij hij zich vooral richt op bewegen. Naast lector is John projectleider van het onderzoek Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO-Onderwijs (SALVO) bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam.

Miriam Haagh is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in de gemeente Breda. Zij werkt vanuit de afspraken uit het bestuursakkoord aan een goede balans tussen het fysieke en sociale domein vanuit de gedacht dat alleen in een sociale stad mooie dingen gebouwd kunnen worden. Dit betekent ook een toegankelijke stad met gezonde en vitale inwoners. Een stad waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden krijgt.

Het Avans Open College is gratis bij te wonen. Wel is aanmelden verplicht, via www.avans.nl. Wees er tijdig bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Meer berichten