Cultuurbeheer
Cultuurbeheer

Algemene ledenvergadering Teterings Erfdeel

Hierbij nodigt het bestuur belangstellenden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 22 januari om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Web aan het Zuringveld 1 in Teteringen. Na de pauze volgt er een interessante presentatie over natuur- en ecologisch beheer in Breda. De lezing zal worden verzorgd door Merlijn Hoftijzer, van de afdeling Ecologie en Cultuurtechniek van de gemeente Breda.

Een korte samenvatting:

Breda heeft door haar unieke ligging op de Naad van Brabant een bijzondere uitgangsituatie voor natuur en biodiversiteit. Breda kent dan ook een grote verscheidenheid in natuurtypen en soorten die er voor komen. De Gemeente Breda is een van de terrein beherende organisaties die actief is binnen de gemeente grenzen en werkt aan het beheer en realisatie van een ecologische groenstructuur. Ook in Teteringen liggen belangrijke gebieden zoals de Waterakkers, Cadettenkamp, Hoeveneind en Donkerstraat. De lezing zal ingaan op de natuur die de gemeente Breda in beheer heeft, waarom dit belangrijke is voor ons eigen functioneren en hoe we deze gebieden beheren.

Meer berichten