mevrouw Van Calseyde met de leerlingen van Graaf Engelbrecht en docent Frans mevrouw Van der Hof
mevrouw Van Calseyde met de leerlingen van Graaf Engelbrecht en docent Frans mevrouw Van der Hof (Foto: C. Janssen)

Uitblinkers op Graaf Engelbrecht

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar de eerste diploma-uitreiking op Graaf Engelbrecht heeft al plaatsgevonden. Woensdag 9 januari ontvingen vier Atheneum leerlingen uit handen van drs. Isabelle van de Calseyde-Hattink - afgevaardigde van het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland - hun vorig jaar behaalde Franse DELF Junior-diploma. “Met een DELF-diploma doe je iets wat anderen niet doen. Het is een prachtige toevoeging op je cv ” zegt mevrouw Van Calseyde “en met een goede beheersing van de Franse taal kun je met veel andere culturen in Franstalige landen kennismaken. Taal en Cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Op dit moment spreken ongeveer 250 miljoen mensen Frans, de verwachting is dat in 2050 750 miljoen mensen Frans spreken. Er is toekomst voor de Franse taal!“.

Fréderique van Mazijk, Lucas van der Steen, Aleksandra Urbaniak en Daphne Wouts deden in Atheneum 3 examen op A2-niveau. De resultaten mochten er zijn; de leerlingen behaalden tussen de 80 en 98 punten van de maximum te behalen 100 punten. “Een geweldige prestatie ” zegt mevrouw Van Calseyde “met een extra Frans diploma blink je uit!”

DELF staat voor Diplôme d’études en langue française en is een internationaal erkend taaldiploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Leerlingen kunnen met dit diploma overal ter wereld het niveau van hun Franse taalkennis aantonen. DELF Junior bestaat uit vier niveaus die overeenkomen met de eerste vier niveaus van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa, A1, A2, B1 en B2.

DELF junior is een cursus voor leerlingen die een extra uitdaging zoeken of die het leuk vinden om met de Franse taal bezig te zijn. Naast dat het internationaal erkend diploma levenslang geldig is, mooi op het cv staat, zowel voor een sollicitatie als een vervolgstudie, heeft het hoogste diploma als meerwaarde dat je hiermee op de meeste universiteiten en hogescholen in Frankrijk en andere Franstalige landen direct kunt starten. Op Graaf Engelbrecht starten in januari de nieuwe lessen op meerdere niveaus. Leerlingen vanaf klas 3 kunnen deelnemen aan het versterkt talenprogramma. De komende jaren wordt het versterkt talenprogramma uitgebreid met de internationale programma’s Cambridge (Engels) en Goethe (Duits).

Het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland vervult een netwerkfunctie voor mensen die zich professioneel met de Franse taal of de Franstalige wereld bezighouden. Naast wetenschappers zijn dat vooral docenten, vertalers, journalisten en ondernemers.

Het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland stimuleert, bundelt en verspreidt de resultaten van onderzoek op het gebied van Frankrijk en de Franstalige wereld. Het streeft ernaar interdisciplinaire samenwerkingsverbanden te creëren binnen de universitaire gemeenschap en met relevante maatschappelijke partners. Daarnaast maakt de organisatie zich hard voor de versterking van het onderwijs in de Franse taal op alle niveaus.

Meer berichten