glas in loodraam protestantse Laurentiuskerk
glas in loodraam protestantse Laurentiuskerk

Lezing Rosita Steenbeek in protestantse Laurentiuskerk

Op zaterdagmiddag 16 februari om 15.30 uur zal in de oude Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan in Ginneken de Laurentiuslezing worden uitgesproken door de bekende schrijfster Rosita Steenbeek.
Zij zal in haar lezing vertellen over haar laatste boek ‘Wie is mijn naaste?’ , waarvoor zij een tijd het leven van vluchtelingen en hulpverleners deelde, op Lampedusa, Sicilie¨ en in een vluchtelingenkamp in Libanon bij de Syrische grens. Zij zal vertellen hoe dit boek voortkwam uit haar essay over compassie ‘Heb uw vijanden lief’ en ook een parallel trekken met ‘Rose, een familie in oorlogstijd’ de historische roman over haar joods Duitse grootmoeder en de vluchtelingengeschiedenis van haar eigen familie.

De Laurentiuslezing wordt jaarlijks geo¨rganiseerd door de Stichting Vrienden van de protestantse Laurentiuskerk Ginneken. Deze stichting stelt zich ten doel om het waardevolle middeleeuwse kerkgebouw in het Ginneken voor de toekomst te behouden. Het benodigde geld brengt de stichting bijeen door het werven van vrienden en donateurs. De stichting organiseert kunstzinnige en maatschappelijk-culturele activiteiten in en rond het kerkgebouw.

Meer berichten