Waterviolier wijst op kwelwater
Waterviolier wijst op kwelwater (Foto: Erik van der Hoeven)

KNNV-lezing 'Landschap rond Breda'

Sinds kort heeft KNNV Breda een nieuwe werkgroep: “Bodem en landschap”.Deze werkgroep gaat in maart en april een cursus organiseren over bodem en geologie.Vooruitlopend hierop verzorgt KNNV Breda op maandag 18 februari een inleiding over ontstaan en ontwikkeling van het landschap rond Breda.

Want er blijven vragen komen. Waarom vinden we bepaalde soorten planten en dieren op bepaalde plekken wel en op andere plekken niet?Heeft dat met menselijk ingrijpen te maken en is dat altijd schadelijk?

Of heeft dit meer te maken met zand, klei of veen? Met water? Is het daar kalkhoudend? Wat doet dat roestbruine kwelwater met amfibieën? Waar komen de zandheuvels in het Mastbos vandaan? En waarom vinden we bepaalde planten vooral in de klei ten noorden van de stad?

Vragen waarvan de antwoorden goed passen bij de nieuwsgierigheid van rechtgeaarde natuurliefhebbers.

Erik van der Hoeven en Wiet Kerkhoven, beiden van KNNV Breda en co-auteurs van het boek Breda Buiten, informeren u nader.

Wiet vertelt over het landschap van het stroomgebied de Mark vanaf de ijstijd tot nu. Erik verklaart de aanwezigheid van planten aan de hand van de bodem waarin zij groeien.

Bent u ook nieuwsgierig geworden?

Kom dan naar deze speciale lezing op maandag 18 februari in de Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord; de entree bedraagt 3 euro (incl. koffie/thee) en de aanvang is 20.00 uur.

Graag tot dan.

Meer berichten