Foto:

Spel 'Democracity' uit de startblokken!

BREDA - Op 13 maart tekenden de gemeenteraad, in de persoon van Rick Zagers, voorzitter van de werkgroep Jeugd en politiek, en Karel Ploeger, projectmedewerker van ProDemos, de ambitie alle basisscholen te bedienen met het spel Democracity. Aansluitend zijn er 24 enthousiaste (oud) raadsleden en ambtenaren getraind om het spel te (gaan) begeleiden. Democracity is een interactief spel voor de groepen 7 en 8, waarbij de leerlingen de basis van de democratie leren door zelf een stad te bouwen. Spelenderwijze leren zij beargumenteren en debatteren en mogen na elke ronde een gebouw of element in de stad plaatsen. Deelname is gratis en het spel kan in de raadzaal van het stadhuis of op een andere locatie worden gespeeld. Basisscholen die interesse hebben, kunnen contact opnemen via: raadsgriffie@breda.nl, of via 5 29 34 99.

Meer berichten