Compassie in het filosofisch cafe

Etten-Leur- Op 29 maart houdt de stichting Zin In Etten-Leur weer een filosofisch café. Het thema is deze keer compassie. Dat gebeurt op 22 maart  in de pastorie van de Petruskerk, Lange Brugstraat 32 Etten-Leur. Aanvang 19.30

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan bijna alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden. Compassie is geen medelijden of mee-lijden, maar met respect en waardigheid oprecht medeleven met onze medemensen.

Bijna tien jaar geleden werd  op 12 november 2009  op initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong in 32 landen het Charter for Compassion  gelanceerd. Dit handvest is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Ook is er inmiddels een kinderhandvest voor compassie. 

Inmiddels telt Nederland een aantal compassiesteden die het Handvest voor compassie onderschrijven. Groningen, Zoetermeer, Rotterdam, Nijmegen, en Arnhem stimuleren compassie door allerlei activiteiten, die laten zien dat mensen zich bekommeren om elkaar. Er bestaat al een jaarlijkse compassieprijs, een compassie-kalender en een compassie-festival. 

Het  filosofisch café begint met een korte inleiding over de betekenis van compassie. Daarna gaan de deelnemers  in gesprek met elkaar  over compassie.  Welke rol speelt compassie in ons dagelijks leven en wat is zelfcompassie? Kun je compassie trainen en verhoogt het de kwaliteit van het leven? Dat alles komt aan bod in het  filosofisch café. Aanvang 19.30 uur. Toegang vijf euro. Aanmelden kan via contact@zininetten-leur.nl

Meer berichten