Foto:

In Breda worden de stemmen dit jaar centraal geteld

De uitgebrachte stemmen tijdens de verkiezingen voor het waterschap en de provinciale staten op 20 maart worden in Breda anders geteld dan we gewend zijn. Op de verkiezingsdag voeren de stembureaus na het stemmen vanaf 21.00 uur alleen een voorlopige telling op lijstniveau uit. Op grond daarvan kan op de avond van het stemmen een voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend worden gemaakt.

Het stembureau telt die avond dus niet de stemmen per kandidaat, dat gebeurt de volgende dag. Deze manier van stemmen tellen is een proef van het ministerie van BZK om het tellen van de stembiljetten efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Nadat de stembiljetten op de stembureaus op lijstniveau zijn geteld worden de stembussen vanuit de 91 stembureaus overgebracht naar één centrale tellocatie, sporthal De Scharen.

Op 21 maart, de dag na de verkiezingen, worden daar de stembiljetten van beide verkiezingen geteld op kandidaatsniveau. Dit gebeurt onder toezicht van het gemeentelijk stembureau.

In de grote hal van De Scharen tellen de 30 telgroepen de stembiljetten op kandidaatsniveau. Elke groep heeft 6 tellers en 1 telleider. De stembiljetten van 1 stembus worden geteld en gaan na controle met alle passen en volmachten weer terug in de stembus. Is de stembus geteld, dan gaat de telgroep na een korte pauze aan de slag met de volgende stembus. Runners brengen de 182 stembussen naar de telgroepen.

,,We verwachten dat het een groot voordeel is om centraal stemmen te tellen, zeker bij een dubbele verkiezing. Door de telling de dag na de verkiezingen uit te voeren, worden de leden van de stembureaus op de avond/nacht van de stemming ontlast. De tellingen gebeuren dan eenduidig en gestructureerd door uitgeruste leden op 1 locatie met alle faciliteiten. De kans is kleiner dat er een hertelling nodig is door het centraal stembureau, omdat het gemeentelijk stembureau vaststelt of de voorlopige telling van de stembureaus de avond ervoor goed is uitgevoerd'', aldus de gemeente Breda.

Donderdag 21 maart starten om 10.00 uur de telgroepen met het tellen van de stembiljetten. De publieke tribune van de sporthal is de hele dag geopend en toegankelijk voor iedereen die een kijkje wil nemen bij het telproces. Rond de klok van 11.15 uur bezoekt burgemeester Depla ook de tellers om ze succes te wensen.

Meer berichten