Lezing over De Peel en de spotvogel

Bioloog Boena van Noorden geeft op donderdagavond 18 april een kijkje in de ontwikkeling van de broedvogelbevolking van de Peel gedurende de laatste 200 jaar. Het eerste deel van de avond gaat over de metamorfose die de Peel de laatste twee eeuwen heeft ondergaan. Er is in die periode waarschijnlijk meer veranderd dan in de 2000 jaar daarvoor. Deze gedaanteverwisseling van het landschap heeft ook een enorme impact op de vogelbevolking in de Peel gehad. Gedurende deze tocht door de tijd blijken er gaandeweg vogelsoorten af te haken en te verschijnen. Er wordt stilgestaan bij historische oorzaken van het komen en gaan van Peelvogels, waarbij het verdwijnen van de goudplevier niet ongemerkt is gebleven. Natuurbeschermers van het eerste uur deden al aan het begin van de 20e eeuw pogingen om deze karakteristieke veensoort te behouden. Hoe dat in zijn werk ging, zal tijdens de lezing worden beschreven. Het tweede deel zoomt in op het wel wee van de spotvogel. Een soort die aan de rand van de Peelvenen de hoogste dichtheden van Limburg en Noord-Brabant bereikt. De soort is een interessant onderzoeksobject omdat er nog weinig onderzoek is verricht naar deze verborgen levende vogel. De lezing zal vooral ingaan op de broedbiologie en daarnaast op de trek van deze in Zuidelijk Afrika overwinterende soort. Je wordt ingewijd in wat er komt kijken bij nestenonderzoek. Door je intensief met één soort bezig te houden kruip je als het ware in de huid van de vogel en daarmee kun je bij het onderzoek je voordeel doen. Jammer genoeg staat ook de Spotvogel op de Nederlandse Rode Lijst (van bedreigde soorten). Het onderzoek tracht inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de afname. Zo lijkt de soort gevoelig te zijn voor de klimaatverandering. Deze kennis zal dan ten goede kunnen komen aan een betere bescherming van de Spotvogel. •Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn. •De toegang is gratis •Donderdag 18 april, 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. Verdere informatie: Wilma Rasink of Mathilde Marijnissen (06-29232466) lezingen@westbrabantsevwg.nl Wilt u meer informatie over de West Brabantse Vogelwerkgroep die dit jaar 50 jaar bestaat? Heeft u interesse om eens vrijblijvend mee te gaan op excursie? Bent u benieuwd naar onze vogelcursussen? Dat en nog veel meer vindt u op www.westbrabantsevwg.nl

Meer berichten