Wederdoop op Boschdal
Wederdoop op Boschdal (Foto: Tekening Petra Cornelisse)

Nieuw boek heemkundekring Op de Beek: Lindendaal

In de 19eeeuw woonde op het landgoed Boschdal (het huidige Albatross-golfterrein) in Prinsenbeek (toen nog Beek geheten) de grafelijke familie van Aylva Rengers-van Bijlandt. De bekende Princenhaagse schrijfster freule Louise Stratenus beschreef in 1890 in haar roman “Lindendaal” de lotgevallen van deze familie. Als pseudoniemen gebruikt zij voor Boschdal en de grafelijke familie respectievelijk “Lindendaal” en “van Elandshoeve”. In dit waargebeurde verhaal verliest de gravin in een paar dagen haar man en haar zoon. Door dit verdriet overmand blijft ze samen met haar 3 dochters verward en ontredderd achter op het kasteel. Plotseling meldt zich daar de charismatische predikant Groenebosch. Hij heeft het voorzien op haar bezit voor de financiering van zijn projecten in Zuid Afrika. De ontwikkelingen gaan snel. Het lukt hem om in een korte tijd het gezin in zijn ban te brengen en hen te bewegen zich bij zijn sekte aan te sluiten. Ze ondergaan daarvoor de wederdoop in de vijver bij het landgoed. Zowel het personeel als de gehele - voornamelijk in Den Haag wonende – familie bemoeit zich ermee om de dreigende schande te voorkomen. Maar desondanks lukt het Groenebosch om de gravin en 2 van haar 3 dochters mee te nemen naar Zuid Afrika en zich het geld toe te eigenen. Tijdens de avontuurlijke reis en hun verblijf in Afrika gebeuren de meest – en zeker voor een adellijke familie - verwonderlijke dingen. Een indringend verhaal dat van begin tot het eind boeit.

De roman is hertaald door Nannie van Berkum en voorzien van fraaie illustraties van Petra Cornelisse en Sjoerd Eeftens.

Tot en met 28 april 2019 kost het boek € 15,-- (nadien € 18,--). U kunt het boek bestellen door overmaking van dit bedrag op bankrekeningnr. NL84RABO0142583111 t.n.v. Heemkundekring Op de Beek onder vermelding van “Lindendaal “ en uw adres.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden