Deze foto siert de voorkant van het 71e jaarboek van de geschiedkundige vereniging 'De Oranjeboom', dat op woensdag 15 mei gepresenteerd zal worden. Hoofdthema is Breda en haar militairen in de 19e en 20e eeuw.
Deze foto siert de voorkant van het 71e jaarboek van de geschiedkundige vereniging 'De Oranjeboom', dat op woensdag 15 mei gepresenteerd zal worden. Hoofdthema is Breda en haar militairen in de 19e en 20e eeuw. (Foto: )

'De Oranjeboom' presenteert 15 mei 71e jaarboek

Geschiedkundige vereniging 'De Oranjeboom' presenteert op woensdagavond 15 mei in scholengemeenschap De Rooi Pannen in de voormalige Seeligkazerne aan de Fellenoordstraat 93 in Breda het 71e jaarboek. Het hoofdthema van dit jaarboek is 'Breda en zijn militairen in de 19e en de 20e eeuw'.

BREDA - In dit 71e jaarboek staat de wisselwerking tussen het garnizoen en de stad Breda centraal. Allerlei aspecten van het militaire leven in de stad worden in het jaarboek uitgediept. Er zijn bijdragen over de militaire tehuizen, de taptoe en de protesten, jubileumoptochten van de KMA, de introductie van voetbal door de cadetten, de Poolse soldaat Lesman, de verdediging van Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van de Belgische opstand voor Breda.

Ook drie korte lezingen

Het eerste exemplaar van het jaarboek zal in ontvangst worden genomen door de heren J. Tuijt (de voorzitter van de Senaat van het Cadettenkorps) en C.F.M. van Strien (een lid van het College van Bestuur van de De Rooi Pannen). Ook zijn er deze avond drie korte lezingen. Prof. dr. Wim Klinkert (van de NLDA/KMA en de Universiteit van Amsterdam) heeft het in zijn lezing over Breda en haar militaire bewoners. Ir. Gustaaf Boissevain - van het Rijksvastgoedbedrijf - houdt een lezing getiteld: 'Van Gasthuisvelden naar Seeligkazerne - 350 jaar van een militair terrein tot een opleidingscentrum', en de derde en laatste spreker, drs. Jack de Graaf (van de NLDA/KMA), zal een korte lezing houden over generaal Seelig als onderwijsman en krijgsman.

Belangstellenden welkom

Het - inhoudelijke - programma begint op woensdagavond 15 mei om acht uur en de inloop is vanaf halfacht. Het aantal plaatsen is beperkt en leden van 'De Oranjeboom' hebben voorrang. Belangstellenden die
de presentatie bij willen wonen, moet zich aanmelden via: secretariaat@deoranjeboom.nl. Een aanmelding is pas definitief na een bevestiging.

Vereniging opgericht in 1948

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom' werd opgericht in 1948. Sinds haar oprichting geeft de vereniging al een jaarboek uit en worden er onder meer ook excursies en lezingen verzorgd.

Wil je nog meer weten? Zie www.deoranjeboom.nl

Meer berichten