Foto: Photographer: Jan Egbers

UTPV bereikt mijlpaal van 1.000 leden!

Afgelopen week bereikte de Ulvenhoutse Tennis- en Padelvereniging (UTPV) een bijzondere mijlpaal. Het duizendste lid meldde zich aan bij de vereniging die sinds enkele jaren twee sporten aanbiedt binnen één abonnement: tennis en padel. In een tijd dat de populariteit van het traditionele tennis tanende is, bleek de keuze voor padel op Sportpark Jeugdland in 2014 een gouden greep.

Een prachtige ligging, aan de rand van Ulvenhout op sportpark Jeugdland, dichtbij het Ginneken en in het groen van het Ulvenhoutse bos. Ze verklaren wellicht deels het succes. Met 7 tennisbanen en 4 padelbanen biedt UTPV op deze locatie fraaie faciliteiten in een dorpse sfeer, met een groot aantal vrijwilligers die zich inzetten om de vele evenementen te organiseren en de vereniging de gemoedelijke uitstraling te laten behouden.

Wachtlijst
Sinds de start van dit millennium was de groei gestaag. De vereniging legde toen 7 allweather tennisbanen aan waarop het hele jaar getennist kon worden. De voorheen dalende trend in het aantal leden werd gekeerd en de groei ingezet. Stevig financieel beleid zorgde ervoor dat de schuldenlast werd afgebouwd en er ruimte kwam voor investeringen. In 2008 was de groei in aantal leden zo sterk dat voor het eerst een wachtlijst nodig was om de instroom te beperken. Met een vernieuwing van het park, het paviljoen en het terras in 2009 en 2010, werden de faciliteiten verder verbeterd om aan de wensen van leden te kunnen blijven voldoen.

Aantrekkingskracht
Met de aanleg van twee padelbanen in 2014 werd de druk op de tennisbanen minder en kon het aantal leden iets toenemen. De wachtlijst bleef echter jaarlijks in stand. De aantrekkingskracht werd zelfs alleen maar groter. Padel bleek een succes en plannen voor verdere uitbreiding werden in 2016 door de ALV goedgekeurd en met de subsidieregeling van Gemeente Breda ook financieel realiseerbaar.

Vier padelbanen
Sinds de zomer van 2018 telt UTPV vier padelbanen. Het had een enorme toeloop tot gevolg. Op de ALV van begin 2019 werd bevestigd dat de vereniging nu twee volwassen sporten rijk is en daarom de naam omgedoopt werd naar Ulvenhoutse Tennis- en Padel Vereniging (UTPV). Het aantal leden kon worden aangepast waarmee de wachtlijst werd opgeheven.

NK Padel Senioren
Slechts acht weken later was het zover. In de week waarin UTPV gastheer is van het eerste NK Padel voor senioren en bijna 20 jaar nadat UTV haar herstel inzette, is het ledenaantal verdubbeld en de grens van 1.000 leden doorbroken. Met nog drukke tennis- en padelcompetitieweken de komende maanden, en in de eerste week van juli het UTPV Open Tennis & Padel, liggen er weer mooie evenementen in het verschiet op sportpark Jeugdland.

Meer berichten