Ger de Weert voorgedragen als nieuwe CDA-wethouder in Etten-Leur

Het CDA Etten-Leur heeft de selectie van een nieuwe wethouder afgerond. Aan het presidium van de gemeenteraad wordt gevraagd om de voordracht van Ger de Weert als wethouder toe te voegen aan de agenda voor de raadsvergadering van 20 mei. Hij neemt daarmee de plaats in van Jan van Hal die om gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. De tijdelijke vervanging door Jan Paantjes, waarvoor wij hem hartelijk bedanken, zal eveneens op die datum eindigen.

Ger de Weert (55) woont in Etten-Leur. Hij was tot 1 april 2019 in dienst bij de Rabobank West-Brabant Noord in de functie van directeur Particulieren. Ger de Weert is getrouwd met Luci en samen hebben ze twee volwassen dochters. Sinds 2017 is hij bestuurslid van CDA Etten-Leur. Begin dit jaar is hij benoemd als burgerraadslid. De Weert is tevens bestuurslid CDA regio Markiezaat en penningmeester CDA Brabant.

Fractievoorzitter Ronnie Buiks over deze benoeming: "We zijn blij dat we met Ger de Weert een ervaren bestuurder hebben gevonden, die goed aansluit op de taken uit de portefeuille die Jan van Hal in het college van B&W had. Ook zijn financiële achtergrond is voor het CDA belangrijk. We staan immers aan de vooravond van belangrijke beslissingen over het terugdringen van het begrotingstekort van onze gemeente. Zoals afgesproken bij de totstandkoming van dit college is er voorafgaand aan deze benoeming een assessment geweest op geschiktheid voor deze functie. De uitkomst hiervan was positief. "

Naast zijn professionele werkzaamheden is Ger de Weert in de publieke sector als vrijwilliger actief. Zo is hij op dit moment voorzitter van de Stichting Support ONS 2050 die projecten in de energietransitie ondersteunt. Ook is hij lid van een serviceclub. Ger de Weert is gemotiveerd om de nieuwe functie op te nemen. "De maatschappij kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Als ik zie hoeveel mensen zich in Etten-Leur inzetten om in verenigingen activiteiten te organiseren ben ik trots op deze mensen. De gemeente Etten-Leur werkt samen met onze inwoners om de leefbaarheid van onze gemeente op een hoog niveau te houden. Daar zal ik me in deze raadsperiode voor inzetten als wethouder."

De komende periode staat een aantal uitdagingen op het programma die de toekomst van Etten-Leur mede bepalen. De Weert wordt als wethouder verantwoordelijk voor Financiën. "Ik mag direct aan de slag met de Kadernota. Het college zal zich buigen over voorstellen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in evenwicht te brengen. Het is uiteindelijk aan de Raad om daar definitieve keuzes in te maken."

Binnen het college van Burgemeester en Wethouders wordt de definitieve portefeuilleverdeling bepaald. De verwachting is dat de huidige portefeuilleverdeling in hoofdlijnen ongewijzigd blijft.

Meer berichten