Team onafhankelijke Cliëntondersteuners SECURA
Team onafhankelijke Cliëntondersteuners SECURA

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wet Langurige Zorg (Wlz) West-Brabant

Cliëntondersteuning voor wie? Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie van het CIZ) kunnen gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het inkopen, het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (onafhankelijk, dus los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie en ondersteuning krijgen. Denk hierbij aan: Informatie over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten. De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie. De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, zorg in de thuis situatie of een persoonsgebonden budget: PGB). Het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener(s). Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens het gesprek met uw zorgverlener bijstaat.

Wat kost de cliëntondersteuner?

Het zorgkantoor van uw regio, (West-Brabant) vergoedt de kosten voor de cliëntondersteuner rechtstreeks. U hoeft dit dus niet eerst aan te vragen. Voor u zijn er geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Waar vindt u een Wlz-cliëntondersteuner?

Op de website van het zorgkantoor West-Brabant: https://www.cz-zorgkantoor.nl/advies vindt u meer informatie.

U kunt ook bellen met de afdeling Klantadvies Langdurige zorg: 088 -555 71 10. Of een e-mail sturen naar zorgkantorenzorgadvies@cz.nl .

Landelijk zijn Stichting MEE en Adviespunt Zorgbelang bekende aanbieders van cliëntondersteuning. In de regio West-Brabant biedt ook Cliëntondersteuning SECURA onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz. Cliëntondersteuning SECURA is een samenwerkingsverband van drie onafhankelijke, zelfstandig werkende mantelzorgmakelaars. Zij zijn al jaren werkzaam in de regio. Zij kennen het aanbod en de regelgeving op hun duim. Bij SECURA wordt u snel en deskundig geholpen. Er zijn geen wachtlijsten. Op de website www.clientondersteuningsecura.nl vindt u meer informatie. U kunt ook bellen naar 085-1305420 of mailen naar info@clientondersteuningsecura.nl .

Meer berichten