In 't Havenkwartier krijgen meer dan 100 hectaren stad 'n nieuwe bestemming. Maar wordt dit een 'lokplek voor ex-pats' of komen er ook huizen voor mensen met een doorsnee-inkomen...? FOTO: JORGEN JANSSENS
In 't Havenkwartier krijgen meer dan 100 hectaren stad 'n nieuwe bestemming. Maar wordt dit een 'lokplek voor ex-pats' of komen er ook huizen voor mensen met een doorsnee-inkomen...? FOTO: JORGEN JANSSENS (Foto: Jorgen Janssens)

Stadslab Breda daagt de stad uit grenzen te verleggen

door Henk Schol

Heel wat (jonge) mensen willen graag een huisjes of een flat in de stad. Dan moeten ze wel geduld of geld hebben. Willen Bredanaars droge voeten houden? Dan moet de stad misschien wel stevig schakelen om 'klimaatbestendig' te worden. Rijden er straks nog auto's in de binnenstad? Voor wie in Breda-Noord woont: Dikke kans dat je korter leeft dan je stadgenoten in Breda-Zuid. Is daar wat aan te doen?

Pittige opgaven wachten de stad de komende jaren. Voor elke Bredanaar die belangstelling heeft voor of betrokken is bij de toekomst van de stad presenteert Stadslab Breda daarom volgende week het boek Spring Breda! Het beschrijft de 'staat van de stad' en een fiks aantal ontwikkelingen die op Breda afkomen. Trends dus waar stadmakers - van betrokken bewoners tot en met bestuurders - de komende jaren mee te maken krijgen.

In bijna 300 pagina's komen verschillende uitdagingen voor stad en ommeland voorbij. Klimaatverandering vraagt ingrijpende antwoorden van de stad. Niet alleen op het gebied van groen en watermanagement. Ook verduurzaming van woningen en bedrijfspanden komen op de agenda. Dat gaat veel geld kosten, ook Bredanaars zullen de portemonnee moeten trekken. Krijgen zij daar dan lagere woonlasten voor terug?

Stad groeit hard

De stad groeit hard, mogelijk naar meer dan 200.000 inwoners. Ook de Bredase samenleving verandert daarbij. Wat voor samenleving willen de Bredanaars eigenlijk met elkaar vormen? Vergrijzing zet stevig door met alle vraagstukken vandien voor de redzaamheid van oudere inwoners.

Ook de instroom van 'buitenlanders' blijft doorgaan, ook van binnen de Europese Unie, al was het maar omdat er anders veel werk blijft liggen. En al deze nieuwe inwoners willen ook wonen. Geen eenvoudige opgave voor de stad, want er is een fors tekort aan woningen, vooral in de minder dure categorieën.

Of gaat de Bredase woningmarkt, zoals hoogleraar Peter Boelhouwer in het boek suggereert, op die van Amsterdam lijken? En kan een starter hier straks alleen nog wonen als zij of hij ouders met geld heeft?

Mooie kansen

Breda ziet tegelijk mooie kansen op zich afkomen. Alleen al in de binnenstad, en dan vooral in het Havenkwartier, krijgen de komende jaren meer dan honderd hectaren stad een nieuwe bestemming. Maar: wordt dit een 'lokplek voor ex-pats' of komen er ook huizen voor Bredanaars met een doorsnee-inkomen? Wethouder wonen Daan Quaars zegt ontwikkelaars de wacht aan: met plannen zonder goedkope woningen hoeven ze niet aan te komen. Waar eens industrie was, ook op het CSM-terrein, is er nu de kans iets geheel nieuws te maken: Water, woningen, vast ook nieuwe bedrijvigheid of plekken om te recreëren.

Breda blijft bruisen

Breda blijft zo bruisen, dat lijdt weinig twijfel. Nog een beetje meer dan nu? Benut Breda eindelijk de kans om spannende stedenbouw, bedrijvigheid en cultuur aan de stad toe te voegen of blijft het de wat gezapige, 'als het maar gezellig is'-provinciestad? Wethouder Paul de Beer pleit in het boek voor meer lef in de stedenbouw.

En hoe betrekt het bestuur de mensen bij al die uitdagingen en kansen? Worden ook zij die niet elke inspraakbijeenkomst bezoeken, straks gehoord?

Kortom: mooie tijden om een sprong te maken, zowel in grenzen verleggende plannen als in het goede gesprek daarover met de stad. Vandaar die titel: Spring Breda!

Spring Breda! is een uitgave van Stadslab Breda. Het is vanaf 29 mei in de boekwinkels en bij Stadslab Breda te koop voor 24,95 euro. SpringBreda! is met vijf euro korting verkrijgbaar bij de presentatie op woensdag 29 mei a.s., 's middags om 16.00 uur in brouwerijcafé Frontaal in het Faamcomplex. Aanmelding is daarvoor wel vereist. Dat kan via www.stadslabbreda.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden