Foto: Joop van Riet

Halve eeuw West Brabantse Vogelwerkgroep

Datum: zaterdag 11 mei. Gespot: groot nest met 120 adulte vogelaars. Locatie: de Wegwijzer. bij weidevogelpolder Lage Vucht. Reden: 50 jarig bestaan West Brabantse Vogelwerkgroep.

Eerste applaus was voor de jarige Gert Duijf, die zijn naam mee heeft. Daarna kwam wethouder Paul de Beer, tussen de sportwedstrijden van zijn kinderen, de jubilerende namens de gemeente feliciteren met deze eerste halve eeuw. Zo'n enthousiaste club, met ca 370 leden is een luxe voor de gemeente Breda. De vele leden – met opvallend veel dames – leveren waardevolle gegevens waarmee de gemeente zijn voordeel doet. In de roerige zestiger jaren is de West Brabantse Vogelwerkgroep door de toen 30-jarige Harry van Vugt vanuit de KNNV opgericht. Leden van het eerste uur zijn o.a. Willem Veenhuizen (geregeld stukjes schrijvend) en Frans van Genuchten uit Ulvenhout. Frans startte toen als jonge biologiedocent op het OLV-lyceum een natuurgroep en wist zo bij leerlingen belangstelling voor natuur op te wekken. Die start vergeleek Paul de Beer met het gemeentelijke natuurbeleid dat ook klein begonnen is en gestaag groeit. B&W streeft er naar om bij de aanleg van woonwijken en bedrijfsterreinen steeds meer 'natuurinclusief' te bouwen. Zo kan de natuur verder toenemen. Binnenkort zal de gemeente - als een soort jubileum cadeau- in de Lage Vucht een historische 'redoute' met een vogelkijkplek en meer natuur realiseren. De gemeente waardeert ook de actieve rol van de Vogelwerkgroep in Natuurplein de Baronie, dat zo een overkoepelende gesprekspartner voor de natuur in de regio geworden is. De wethouder nam afscheid met de wens van B&W voor een succesvolle toekomst voor dit jubilerende nest vogelaars.

Opvallende resultaten door de jaren heen zijn o.a. de vogelatlas 'Vogels houden van Breda', het beheer van de ´natuur-kamertjes´ in de laagte van de Haagse Beemden, de succesvolle acties voor vogelvriendelijke geluidschermen bij de A16, het voorkomen van het de 380 KV tracé door natuurgebieden, etc. Actueel zijn nu de acties met Natuurplein om windmolens buiten de vogelgebieden te houden. Belangrijk voor de toekomst zijn de vogelcursussen die gelukkig steeds helemaal gevuld zijn. Met felicitaties sloten Staatsbosbeheer, gemeente Breda, Natuurmonumenten en Brabants Landschap daarbij aan. De oudste en jongste SBB boswachters Theo Bakker en Joey Braat noemden de deskundigheid als 'luis in de pels' en 'oren en ogen in het veld' belangrijk om ook SBB scherp te houden. Wouter Schuitema (gemeentelijke ecoloog) kende de goede samenwerking, hij had de 170.000 data voor de stadsvogelatlas mogen verwerken! Nu is er de gezamenlijke zorg voor de laatste patrijzen. In het 4000 ha grote buitengebied van Breda zijn er nog maar zo'n 5 paar! Er wordt nu gewerkt aan een herstelplan. Brabants Landschap met Jochem Sloothaak roemde de inzet bij de 'erf-scans', zo zijn er via Jan Benoist in het buitengebied van de Rith ca 30 erven gescand om daar de natuur te versterken.

Het natuurherstel in de Lage Vucht polder kon iedereen 's middags met eigen ogen zien. Twee jaar terug werd die verwaarloosde drassige polder natuurlijk ingericht. Heel voorzichtig zijn daar al resultaten van. 's Middags wandelend in de zon waren weer kieviten en grutto's te zien en te horen. Nog niet zo veel als vroeger, maar een toename. Het ziet er weer mooi uit in de Lage Vucht. Zeker ook door het natuurlijke boeren van Emiel Ansems, die nog wat gelijkgestemde boerenburen wenst. Natuurherstel naast de Mark in een historische Bredase waterlinie, een mooi cadeau voor de jarige Vogelwerkgroep. Met nu extra herkenbare vrijwilligers in nieuwe groene poloshirts met het bekende 'hupkes' logo, Brabants voor het steenuiltje. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden